Stedendriehoek

Proef met andere manier van afval inzamelen

Per 1 januari 2024 start gemeente Zutphen in drie buurten met een proef voor het anders inzamelen van afval. Deze proef onder de naam ‘Omgekeerd inzamelen afval’ loopt tot eind december 2024. Met deze proef wil de gemeente ervaring opdoen en informatie verzamelen of deze wijze van inzameling in de toekomst voor de gehele gemeente Zutphen gaat gelden.

Wethouder Rick Verschure: “In ons Grondstoffenplan 2023-2027 met de naam Grondstofrijk Zutphen – vastgesteld in de raadsvergadering van 13 december 2022 – hebben we als doelstelling aangegeven dat gemeente Zutphen graag stappen wil zetten in de richting van een meer circulaire economie. Het meer hoogwaardig recyclen van grondstoffen die bij huishoudens vrijkomen, kan daaraan een grote bijdrage leveren. Daarom onderzoeken we met deze proeven of deze werkwijze de gewenste verbetering zal opleveren. We hopen dat we hierbij kunnen rekenen op het begrip van onze inwoners in deze buurten voor de noodzaak tot andere vormen van inzameling. We zullen er hard aan moeten trekken om de milieudoelstellingen in de toekomst te realiseren. Dat lukt alleen als we er gezamenlijk voor gaan.”

Zelf bepalen

Voor de inwoners van de gekozen buurten betekent dit dat zij het restafval niet langer in de grijze container kunnen aanbieden voor het ophalen. De grijze containers vervallen voor hen. Het restafval kunnen zij wegbrengen naar ondergrondse afvalcontainers in hun buurt. Het moment van restafval wegbrengen kunnen zij zo zelf bepalen.

De drie proeven worden uitgevoerd in de volgende buurten: De Clerqstraat-Leeuweriklaan, omgeving Vispoorthaven-Houtwal-Rietbergstraat en Tichelkuilen. In de omgeving van De Clerqstraat en Vispoorthaven zijn reeds ondergrondse containers aanwezig. Deze kunnen gebruikt worden in deze proef. In Tichelkuilen komt een nieuwe ondergrondse container.

Nauwgezet voortgang volgen

Deze pilots zijn een gezamenlijk project van de gemeente Zutphen en afvalverwerkingsbedrijf Circulus. De ontwikkelingen in de proeven worden nauwgezet gevolgd. Zo wordt inwoners in de buurten op drie momenten gevraagd om een enquête in te vullen: voordat de proef begint, halverwege en aan het eind van de proef. Met deze proeven hoopt gemeente Zutphen vast te kunnen stellen dat deze manier van restafval verzamelen leidt tot betere afvalscheiding en recycling.