Stedendriehoek

Plannen voor Burgersterrein in de volgende fase

EERBEEK – Vorig jaar maakte de gemeente Brummen een schetsontwerp voor het Burgersterrein in Eerbeek. Veel inwoners en ondernemers hebben hierover meegedacht. “In december legden we drie varianten van het ontwerp voor aan de gemeenteraad. De raad gaf unaniem groen licht voor het uitwerken van variant 1. Dit voorjaar zijn we gestart met de volgende stap: het maken van een Voorlopig Ontwerp en Beeldkwaliteitsplan. Daarbij betrekken we weer graag de inwoners en ondernemers van Eerbeek”, aldus een woordvoerder.

“Op maandag 10 juni organiseren wij een participatieavond. Iedereen die zich wil laten bijpraten, is hierbij van harte welkom. Ook is er volop ruimte om mee te denken over de plannen. Wilt u meepraten? Dan kunt u zich voor deze avond aanmelden. Dit kunt u doen door uiterlijk op dinsdag 4 juni een e-mail te sturen naar ruimtevooreerbeek@brummen.nl, waarin u uw naam vermeldt en aangeeft op 10 juni aanwezig te zijn.”

De participatieavond wordt gehouden in het Tjark Rikscentum in Eerbeek. “U bent welkom vanaf 19.00 uur. Koffie en thee staan dan voor u klaar. Het programma start om 19.30 uur met een welkomstwoord van wethouder Van de Graaf, gevolgd door een presentatie over de plannen voor het Burgersterrein. We lichten dan toe wat de stand van zaken is en welke stappen nog doorlopen worden. Daarna gaan we met u in gesprek. We gaan dan dieper in op een aantal ontwerpvragen voor het Burgersterrein.”

De basis voor de plannen is het schetsontwerp dat in december door de raad werd vastgesteld. “In het Voorlopig Ontwerp en het Beeldkwaliteitsplan werken we de eerder gemaakte keuzes verder uit. Bepaald wordt bijvoorbeeld welk woningtype waar komt, hoe de openbare ruimte wordt ingericht en hoe auto’s, fietsers en wandelaars een passende plek in het gebied krijgen. Het is de bedoeling dat in september een tweede bijeenkomst wordt gehouden. Daarin laten we zien hoe uw inbreng is verwerkt tot verbeterde plannen voor het Burgersterrein. Datum en locatie van deze avond wordt tegen die tijd bekend gemaakt.”

Meer informatie over de ontwikkelingen in Eerbeek vindt men op de website www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek. Voor vragen kan men mailen naar ruimtevooreerbeek@brummen.nl of bel met de medewerkers via telefoonnummer 0575-568233.