Stedendriehoek

Ontwerp-inpassingsplan Logistiek Centrum Eerbeek ter inzage

EERBEEK – De provincie legt het ontwerp-inpassingsplan Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) van 12 januari tot en met 22 februari ter inzage. Iedereen kan in deze periode reageren. Het plan beschrijft hoe het nieuwe logistiek centrum voor de papierindustrie onder strenge voorwaarden gerealiseerd mag worden op Kollergang Zuid-West.

Wonen en industrie nauw verweven
Sinds de 17de eeuw zijn er papierfabrieken gevestigd in Eerbeek en Loenen. Ze kwamen af op de beschikbaarheid van schoon water op de Veluwe. Tegenwoordig knelt de situatie in Loenen en met name in Eerbeek. Wonen en industrie zijn nauw verweven en de fabrieken staan aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied, de Veluwe. Om toekomstbestendig te blijven willen de papierfabrieken verduurzamen en het productieproces doorontwikkelen. Ze willen daarom samen een centrale en nabije opslagplek realiseren. Hierdoor ontstaat ruimte op de fabrieksterreinen voor aanpassingen.

Raad van State
In 2019 sneuvelde het plan van de gemeente Brummen voor een gezamenlijk LCE op het Burgersterrein bij de Raad van State. Ook het plan voor de inpassing van het fabrieksterrein van Folding Boxboard Eerbeek werd afgewezen. Op verzoek van de gemeente werkte de provincie voor beide projecten een nieuw plan uit.

Linksaf-strook en bos compenseren
Een logistiek centrum op het Burgersterrein stuitte op veel verzet van inwoners en er bleek een alternatieve locatie mogelijk: Kollergang Zuid-West. Daar wordt nu voor gekozen. Het terrein van het logistiek centrum sluit hier aan op bedrijventerrein Kollergang. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wil de provincie een linksaf-strook aanleggen voor verkeer op de Brummenseweg komend vanuit de zuidzijde.

Voor de bouw van het LCE op deze plek gaat wel een stuk bos uit het Gelders Natuurnetwerk verloren. Dit wordt op drie andere locaties gecompenseerd. Het inpassingsplan regelt ook dat deze drie locaties de bestemming ‘natuur’ krijgen.

Schoner, stiller en efficiënter transport
Jan Markink: “Wij werken mee aan het LCE omdat we overtuigd zijn van het positieve effect op het dorp en de regio. Het LCE versterkt het vestigingsklimaat in de regio en draagt door schoner, stiller en efficiënter transport bij aan verduurzaming en leefbaarheid.”

Papierfabrieken slaan hun product tijdelijk op, waarna het door de afnemer wordt opgehaald. Er rijden daardoor veel vrachtwagens tussen de fabrieken en tijdelijke, verspreid liggende, opslaglocaties in Eerbeek-Loenen en verder daarbuiten. Door het LCE ontstaat een centrale opslag die het pendelvervoer van en naar de papierfabrieken bundelt via één geschikte route. Het inpassingsplan legt ook vast dat dit pendelverkeer met elektrische vrachtwagens moet worden uitgevoerd. Dit zorgt voor minder geluidsoverlast én minder CO2-uitstoot. Vrachtwagens van afnemers die het opgeslagen papier bij het LCE ophalen, worden door de locatie gestimuleerd om de verbeterde zuidelijke ontsluiting te nemen en dus niet via de kern Eerbeek en de dorpenroute te rijden zoals nu vaak gebeurt.

Strenge eisen
Gelderland legt wel strenge voorwaarden op voor het LCE. Zo mag het pendeltransport en het laden en lossen niet met fossiele brandstof gebeuren, moet natuurcompensatie binnen vijf jaar geregeld zijn en moet op minimaal 70% van het dak zonnepanelen komen.

‘Toekomstperspectief en balans’
Jan Markink: “We hebben dit plan heel zorgvuldig gemaakt. De situatie in Eerbeek en Loenen is nu eenmaal lastig, dat merken we met alle plannen. Door de historie staan hier grote belangen tegenover elkaar. Dit plan geeft toekomstperspectief en balans.”