Stedendriehoek

Onderzoek naar toekomst van kerkgebouwen

BRUMMEN – De komende weken kunnen inwoners van de gemeente Brummen weer hun mening geven via het inwonerspanel Brummen Spreekt. Ditmaal over twee uiteenlopende onderwerpen. Wat vinden inwoners van de kerkgebouwen in de gemeente? In veel kerken loopt het aantal kerkgangers behoorlijk terug. Wat betekent dit voor de toekomst van deze vaak bijzondere gebouwen? Daarnaast wil de gemeente de mening van inwoners weten over het wonen en (samen)leven in de gemeente Brummen. En over hoe de gemeente Brummen functioneert en inwoners bij onderwerpen betrekt.

“Wilt u uw mening laten horen, maar bent u op dit moment nog géén panellid van Brummen Spreekt? Dan kunt u zich hiervoor eenvoudig gratis aanmelden via de website www.brummenspreekt.nl. Enkele dagen na uw aanmelding krijgt u de vragen automatisch toegestuurd. Ook is de mogelijkheid om via een open link (dus buiten het panel om) deel te nemen.”

Kerkenvisie
De vijf kerkbesturen binnen de gemeente denken met elkaar na over de toekomst van hun kerkgebouwen. Dit gaan ze vervolgens samen beschrijven in een zogenaamde kerkenvisie. Dit is een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen. Het gemeentebestuur van Brummen stimuleert dat de kerkbesturen zo’n visiedocument opstellen. Immers, de overheid in Nederland ziet kerken als religieus erfgoed. Het wil daarom graag weten hoe geloofsgemeenschappen en de burgerlijke gemeente denken over de toekomst van hun kerkgebouwen. Blijven kerken als kerk fungeren? Worden kerkgebouwen geschikt gemaakt voor multifunctioneel of voor nevengebruik? Worden er misschien kerkgebouwen gesloten voor de eredienst en krijgen de gebouwen een andere functie? Op welke maatschappelijke behoeftes kan worden ingespeeld op de dreigende leegstand van kerkgebouwen in Brummen?

In de gemeente Brummen zijn op dit moment vijf kerken: de Kruiskerk en de Moluks Evangelische kerk Silo in Eerbeek, de Ludgeruskerk in Hall (zie foto), de Vrijzinnigen IJsselstreek en de Pancratiuskerk in Brummen. De kerkbesturen denken na over een duurzaam toekomstperspectief voor hun kerkgebouwen en welke functies, naast die van de kerkdienst, goed zouden aansluiten op de behoeften van hun gemeenschap en de inwoners van Brummen. Zij stellen graag hun kerken (nog meer) open voor gebruik door andere organisaties of verenigingen of door inwoners. Ook willen de kerkbesturen graag de mening van inwoners horen over dit onderwerp.

Wonen, leven en gemeentelijke dienstverlening
Het tweede deel van de vragenlijst bevat uiteenlopende vragen over de eigen woon- en leefomgeving. Het gaat daarbij om heel concrete zaken zoals openbaar groen en verkeer, maar ook over zorg en welzijn. Maar ook hoe inwoners aankijken tegen de gemeentelijke dienstverlening en de wijze waarop inwoners bij gemeentelijke zaken worden betrokken en hoe de gemeente communiceert. De antwoorden op deze vragen worden vergeleken met de antwoorden die de panelleden in 2018 hebben gegeven. Toen zijn dezelfde vragen gesteld. De gemeente gebruikt de uitkomsten om de dienstverlening verder te verbeteren. Ook maken de antwoorden deel uit van de landelijke website www.waarstaatjegemeente.nl. Zowel de gemeente als inwoners kunnen dan eenvoudig kijken hoe de gemeente Brummen het op uiteenlopende terreinen doet in vergelijking met andere gemeenten.

Inwonerspanel
Het inwonerspanel Brummen Spreekt telt ruim 1200 panelleden. Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan zich hiervoor aanmelden. Wie nog geen lid van het inwonerspanel is, kan zich inschrijven via de speciale website www.brummenspreekt.nl. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het gespecialiseerde en onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem uit Zutphen.