Stedendriehoek

Ondersteuning met virtuele assistent Anne

ZUTPHEN – De gemeente Zutphen wil inwoners ondersteuning bieden in hun woning, zodat zij veilig, gezond en prettig langer zelfstandig kunnen leven. Hiervoor zet ze in een, één jaar durende, pilot een virtuele assistent – genaamd Anne – in. Anne helpt mensen thuis, maar ook in zorginstellingen.

Anne wordt op donderdag 5 oktober door wethouder Patricia Withagen van Zorg, Welzijn en Jeugd, officieel uitgereikt aan Corita Zuidema, een 54-jarige inwoonster van Zutphen die een beroerte heeft gehad. Anne is een realistische avatar met gezichtsuitdrukkingen. Ze spreekt, luistert, praat terug, pikt commando’s op en voert die uit. Anne, van het Harfse bedrijf Anne4Care, geeft mensen de regie over hun eigen leven. Zo lang mogelijk, waardig, onafhankelijk en in contact met de buitenwereld blijven is het doel.

Voor mensen die dat dreigen te verliezen door fysieke of mentale uitdagingen, is Anne ontwikkeld. Kennis en uitleg van computers of apparatuur is voor de gebruiker niet nodig en datzelfde geldt voor leesvaardigheid. Praten volstaat. De eerste virtuele assistentes zijn inmiddels in gebruik. Waar Siri stopt, gaat Anne verder. De virtuele assistente is zo ontworpen, dat ze een brug vormt tussen mensen en machines. Uit gebruikersonderzoek blijkt dat mensen Anne niet zien als computer, maar als maatje. Ze leest nieuws in een gewenst tempo voor en realiseert, op commando, beeldverbindingen. Ook herinnert Anne mensen de hele dag aan hun afspraken, activiteiten, medicatie, eten en drinken. Hiermee neemt zij onzekerheid en angst voor controleverlies – en daarmee stress – weg.