Stedendriehoek

Ondernemers zetten in op versterking winkelhart Eerbeek

Winkelketens Action, Jumbo en Plus zien potentie in het dorp Eerbeek. Al deze ondernemingen hebben plannen om hun huidige onderneming te vernieuwen en uit te breiden.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen staat positief tegenover deze ontwikkelingen en ziet de plannen als een belangrijke impuls voor Eerbeek met meer winkelend publiek in het centrumgebied. Later dit voorjaar worden inwoners uitgenodigd om mee te denken over het concept van de uitwerking en ideeën en wensen naar voren te brengen.

Wethouder economische zaken en Eerbeek Ine van Burgsteden juicht de initiatieven toe: “Deze ondernemers willen investeren in het centrum van Eerbeek. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van het dorp. Ook passen de ideeën goed bij ons streven naar een compact kernwinkelgebied met het Stuijvenburchplein als middelpunt.” Aan de daadwerkelijke uitvoering stelt het college wel enkele voorwaarden. Deze richten zich op verkeer, parkeren, groen en ontwerp van de panden.

Versterken oostelijk en westelijk centrumgebied

De Plus supermarkt vernieuwt haar winkel. De plannen hiervoor zijn op hoofdlijnen uitgewerkt. Eén van conclusies daarbij is dat voor deze ontwikkeling de parkeervoorziening aan De Wasacker moet worden uitgebreid. Aan de westelijke zijde van het Stuijvenburchplein wil de Jumbo supermarkt uitbreiden en de winkel aanpassen voor zowel consument als bevoorrading. Ook is het plan om kleinschalig horeca-activiteiten met terrasfunctie toe te voegen die passen bij de Jumbo-formule. De uitbreiding is voorzien op het naast de winkel gelegen woonperceel aan de Loenenseweg. Verder is het de bedoeling om de bestaande parkeerplaats te ‘vergroenen’.

Meedenken

De plannen worden nu eerst verder uitgewerkt om daarna beeld te hebben hoe het eruit zou kunnen zien. Naar verwachting worden deze beelden later dit voorjaar gedeeld. Er is dan gelegenheid om mee te denken over het concept van de uitwerking en ideeën en wensen naar voren brengen. Op welke wijze inwoners betrokken kunnen zijn staat nu nog niet vast. Dat is vooral afhankelijk van de coronarichtlijnen op dat moment. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een beslissing over deze plannen.