Stedendriehoek

Ondernemers en gemeente maken samen de binnenstad graffitivrij

ZUTPHEN – In de gemeente Zutphen wordt de binnenstad graffitivrij gemaakt. Zowel publieke panden als huizen, vuilnisbakken en elektriciteitskasten worden aangepakt. Met het project ‘Graffitivrije binnenstad’ gaan gemeente Zutphen, ondernemers, eigenaren en huurders van panden in de binnenstad en binnenstadmanagement illegale graffiti bestrijden.

Het bedrijf Glans bv start met het schoonmaken van de vijf meest vervuilde straten en stegen. Daarna zal om de twee weken één dag worden besteed aan het verwijderen van graffiti op andere plekken in de binnenstad.

Er wordt steeds meer graffiti aangebracht op panden en bijvoorbeeld straatmeubilair. Illegaal aangebrachte graffiti vervuilt de openbare ruimte en tast het historisch decor van Zutphen ernstig aan. Ook geeft het veel inwoners en bezoekers in de stad een gevoel van onveiligheid. Het college heeft in het kader van het speerpunt ‘Investeren in de binnenstad’ geld beschikbaar gesteld om de binnenstad graffitivrij te maken en te houden. Nieuwe graffiti wordt dan ook direct weer verwijderd. Voor dit werk geeft het schoonmaakbedrijf een werkzoekende kans om werkervaring op te doen en hij of zij wordt opgeleid. Dit in het kader van het speerpunt ‘Werken aan werk’. Het project loopt tot 1 januari 2018. Na evaluatie wordt het project met één jaar verlengd tot 1 januari 2019.

De kosten worden tot dat moment betaald door de gemeente. Vanaf 1 januari 2019 gaan ondernemers, in collectief verband, een abonnement afsluiten met het schoonmaakbedrijf. Alle partijen in de binnenstad hebben hier voordeel van; samen houdt men de historische binnenstad mooi en schoon. Tegelijkertijd kunnen de kosten fors worden gedrukt als ondernemers samen optrekken.

Naast het verwijderen van graffiti kijkt de gemeente ook naar aanvullende maatregelen om illegale graffiti te voorkomen. Verlichting speelt hierbij een grote rol. Maar ook het aanbrengen van muurgedichten is een kansrijke optie, zo blijkt bijvoorbeeld op Basseroord. Naast de reeds bestaande, vier legale graffitiplekken wordt ook gekeken naar uitbreiding van legale plekken waar graffiti gespoten mag worden.