Ondernemend

Op zoek naar nieuwe wegen met Natuurlijk Zakelijk

François Janssen is de oprichter van Natuurlijk Zakelijk. Een vernieuwende onderneming met hart voor mens, bedrijfsleven en de natuur. Gericht op de ontwikkeling van mens, team en organisatie. Waarnemend en met een open mind is hij altijd op zoek naar nieuwe wegen. Hij is als bedrijfskundige opgeleid in Delft en wist een succesvolle carrière op te bouwen in de medische industrie. Hij vervulde diverse rollen zoals account-, product-, sales- en projectmanager en business coach. Vooral de rol als coach is hem op het lijf geschreven.

Niet alleen het gedrag van mensen speelt een belangrijke rol in het leven van François. Ook bij paarden is dat het geval en zijn droom is dan ook om deze twee werelden bij elkaar te brengen: het analytische resultaatgerichte bedrijfsleven én zijn passie, de natuur. De ondernemer heeft een keuzevrijheid weten te creëren om op zijn 50e zijn talent, persoonlijkheid en ervaring op een andere manier te gaan inzetten.

“Mijn droom is uitgekomen”, aldus François. “Het duurzaam ontwikkelen van mens, team en organisatie op het snijvlak van natuur, wetenschap en analyse. De kern van iedere organisatie is de natuur, is de mens achter de prestatie. Persoonlijke en organisatorische ontwikkeling is wat ons elke dag energie geeft. Om dat te realiseren werk ik samen met een aantal partners.”

François is van mening dat je niet alleen je hoofd mee moet nemen naar de zaak, maar vooral ook je hart. Het is belangrijk rekening te houden met het bewuste en het onbewuste, de bovenstroom en onderstroom. Natuurlijk Zakelijk stelt de natuur als grote leermeester op het gebied van wendbaarheid, waarbij het gaat om het grotere geheel. Alles is verbonden en continu in verandering. Ook u, uw team, afdeling, organisatie en omgeving.

François: “Wij zetten de natuur in als out of the box-locatie en als plek die uitnodigt uzelf te zijn. Hierbij worden metaforen uit de natuur ingezet binnen coachtrajecten en kan er worden samengewerkt met paarden als feedbackgever. Daarnaast hebben wij via samenwerkingspartners toegang tot veel opties die op vernieuwende en natuurlijke wijze beweging kunnen brengen in uw vraagstukken.”

Natuurlijk Zakelijk is door de ruime ervaring in het bedrijfsleven tot de conclusie gekomen dat de complete mens achter de medewerker een groot onbenut potentieel is binnen veel organisaties. Een kleine opsomming van wat Natuurlijk Zakelijk doet: individuele coaching ‘Leven en presteren vanuit natuurlijke kracht, talent en energie. Teamcoaching en -training ‘Natuurlijk samenwerken en het benutten van elkaars talenten’. Organisatieontwikkeling ‘Wendbare organisatie in vernieuwing’. “Samengevat creëren wij beweging in vraagstukken met betrekking tot duurzame inzetbaarheid, talentmanagement, performance management, stressmanagement én samenwerking. Dus méér kracht en energie, minder stress én betere samenwerking en prestaties.”

De aanpak is uniek en werkt op het snijvlak van mens en organisatie, wetenschap en analyse, natuur en paard, waarbij úw vraagstukken centraal staan. Het kan u veel opleveren zoals het realiseren van uw doelstellingen op uw eigen wijze. Authenticiteit, balans, verbinding, bezieling. Vernieuwing en keuzes maken. Ken uzelf als mens, medewerker, verkoper, ondernemer of leider door inzet van het Odin Development Compass. Een kado voor u én uw omgeving. Kom daarnaast in verbinding met uw energiebronnen, als positieve tegenhanger van stress en burnout. Ervaar hierin de kracht van de wetenschappelijk onderbouwde tool GRIP.

François: “Er ligt in het bedrijfsleven een sterke focus op het hoofd. De rest van het lichaam wordt vaak voor waarheid aangenomen, terwijl het hart onmisbaar is voor een goede focus. Ik merk dat er in het bedrijfsleven veel wordt gewerkt vanuit angst om te verliezen of te veranderen. Herkennen vanuit welke energie u werkt en leeft is van groot belang. Ik – en de partners waarmee ik samenwerk – helpen daar graag bij. En dan zal er een nieuwe wereld voor veel ondernemers open gaan.”

 

Natuurlijk Zakelijk
Barchemseweg 119
7241 JC Lochem
T 06-51433459
I www.natuurlijkzakelijk.nl