Stedendriehoek

Omgevingswet komt er aan

De gemeente Zutphen bereidt zich voor op de Omgevingswet, die in werking treedt op 1 januari 2024. Deze wet regelt dat de regels voor nieuwe ruimtelijke plannen eenvoudiger en samengevoegd worden. Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om een nieuw bouwproject te starten.

De Omgevingswet vraagt van de gemeente een geheel nieuwe werkwijze. Om zich goed voor te bereiden, last de gemeente een pauze in: nieuwe ontwerpbestemmingsplannen of ontwerpbesluiten uitgebreide procedure (die vallen onder de Wabo) worden tijdelijk niet ter inzage gelegd. De uitgebreide Wabo-procedure voor het onderdeel milieu en reguliere omgevingsvergunningaanvragen vallen hier niet onder. “We willen ieder initiatief op een zorgvuldige manier begeleiden. Doordat we ons de komende drie maanden kunnen focussen op de invoering van de Omgevingswet, investeren we in de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners en initiatiefnemers”, zegt wethouder Jasper Bloem.

“Inwoners die op dit moment al een omgevingsvergunningaanvraag voor een uitgebreide Wabo-procedure hebben lopen, hoeven niets te doen. Zij krijgen een persoonlijk bericht van de gemeente en in overleg wordt hun traject afgemaakt onder de huidige regels. Inwoners kunnen verder tussen 1 oktober 2023 en 1 januari 2024 natuurlijk gewoon een omgevingsvergunningaanvraag indienen. De voorbereidingen gaan door, alleen wordt het plan na 1 januari ter inzage gelegd, ook nog onder de huidige regels. Dit valt dus niet onder de Omgevingswet. Nieuwe plannen, ingediend na 1 januari 2024 vallen onder de werkwijze van de Omgevingswet.”

Nieuwe aanvragen kunnen gewoon worden ingediend. De nodige voorbereidingen gaan gewoon door en de plannen worden in behandeling genomen. Voor het deel ter inzage legging, komt er dus een pauze in het traject. Mensen die al een bouwplan hebben ingediend, hoeven niets te doen, met hen wordt het huidige traject volgens planning afgemaakt.