Stedendriehoek

Nieuwe plek voor Het Dagelijks Bestaan

ZUTPHEN – Het Dagelijks Bestaan zoekt al wat langer naar een nieuwe locatie voor huisvesting en begeleiding van jongeren. Per 1 augustus 2018 stopt de huisvesting voor jongeren op de Voormars definitief.

In overleg met de gemeente Zutphen heeft de stichting de afgelopen maanden gewerkt aan een plan voor het Vitens-terrein. “Er is in korte tijd veel werk verzet door de stichting”, aldus wethouder Patricia Withagen. “Wel vindt de gemeente het van belang dat de financiële haalbaarheid goed wordt uitgewerkt.” Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten Het Dagelijks Bestaan tot 28 februari de ruimte te geven het plan verder uit te werken.

Het Dagelijks Bestaan zorgt voor dagactiviteiten en begeleide huisvesting voor jongeren met problemen. Momenteel is Het Dagelijks Bestaan gehuisvest op de Voormars. Per 1 augustus 2018 stopt de huisvesting daar definitief. De nieuw beoogde locatie is bedoeld voor maximaal tien jaar.

Het Vitens-terrein is gelegen in het Emerpark en onlangs overdragen van Vitens naar de gemeente Zutphen. Het college ziet ruimte voor invulling van het terrein met een woonzorg-concept, mits deze sterk verweven is in de groene omgeving en voldoende ruimtelijke kwaliteit heeft. Het plan wordt in de komende tijd verder uitgewerkt, dit ook ter voorbereiding van de benodigde ruimtelijke procedure.