Stedendriehoek

Nieuwe peutergroepen bso Dikkertje Dap

ZUTPHEN – Na de zomervakantie opent Dikkertje Dap kinderopvang de deuren van een nieuwe peutergroep en bso binnen de Achtsprong. Binnen de school is een apart lokaal ingericht voor de peuters en bso-kinderen. Zo is er een mooie doorlopende leerlijn van opvang naar de basisschool.

“Op dinsdag 4 juli zal dit gevierd worden met een feestelijke opening aan De Brink 126 te Zutphen. Van 14.00 tot en met 16.30 uur openen we de deuren voor alle ouders en kinderen om een kijkje te komen nemen”, vertelt Linsey Abbink.

 

De peutergroep is bedoeld voor kinderen van 2,5 jaar tot en met 4 jaar. Peuters met een VVE-indicatie zijn ook van harte welkom. Op de peutergroep wordt gewerkt met de VVE-methodiek ‘Startblokken’. Het is een mooie voorbereiding voor de basisschool. Op de peutergroep worden activiteiten georganiseerd die toegespitst zijn op alleen peuters. Dit heeft een stimulerend effect op het spel, de groei en de ontwikkeling van kinderen. Op de peutergroep wordt gezocht naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning van de peuter. Voor elke peuter is het belangrijk dat hij of zij de kans krijgt om op de peutergroep te leren en te ontwikkelen. Zo krijgt de peuter een goede basis voordat hij of zij naar de basisschool gaat.

 
“Ook als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kan uw kind naar de peutergroep. Hoe dat kan? Door de nieuwe regeling die per 1 april 2017 is ingegaan. Want ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, krijgen de peuteropvang vergoed door de gemeente Zutphen. De ouder/verzorger betaalt voor de peutergroep alleen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De bso is bedoeld voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar die voor of na schooltijd opvang nodig hebben. Op de bso wordt volop ruimte geboden aan de kinderen om zelf een invulling aan hun vrije tijd te geven. Daarnaast worden uitdagende activiteiten aangeboden die aansluiten bij de interesse van de kinderen of gaan we met z’n allen op pad.”

 

De nieuwe peutergroep en bso zal na de zomervakantie iedere maandag tot en met vrijdag geopend zijn van 7.00 tot 18.30 uur.