Stedendriehoek

Nieuwe bestemming voor gemeentelijke locatie

BRUMMEN – Het Brummense college heeft een belangrijke stap gezet in de mogelijke verkoop van de gemeentelijke locaties aan de Meidoornlaan 18a en 18b. Met Dagelijks Leven is een partij gevonden die een geschikte sociale invulling wil geven aan het gemeentelijk vastgoed. Door middel van een principebesluit wordt medewerking verleend voor het starten met de planvorming voor een nieuw zorgcomplex voor dementiezorg op deze locatie.

In het kader van Financieel Gezond Brummen heeft het college gevraagd om te onderzoeken welke gemeentelijke eigendommen voor verkoop in aanmerking kunnen komen om inkomsten te genereren. Tegelijkertijd was Dagelijks Leven in Brummen op zoek naar een perceel van ongeveer 2000 m2, in de nabijheid van het centrum met parkeergelegenheid. Door de maatschappelijke bestemming van Meidoornlaan 18a en 18b bood dit voor beide partijen een mooie mogelijkheid.

Dementiezorg

Dagelijks Leven heeft plannen voor een kleinschalige woonzorgvoorziening met intensieve, 24-uur-per-dagzorg. Deze zorg is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. De wens is om twintig betaalbare studio’s te realiseren die geschikt zijn voor individuele bewoning. Daarnaast zijn er woonkamers, een tuin, een ruimte voor dagbesteding en een professionele keuken waar elke dag vers wordt gekookt. Dit initiatief past binnen de Woonvisie van de gemeente Brummen. De vraag naar plaatsen voor dementerende ouderen in de gemeente stijgt en zal de komende jaren naar verwachting alleen maar meer toenemen.

Huidig gebruik

Het pand aan de Meidoornlaan 18a en 18b is ooit gestart als een kinderdagverblijf. In de loop der jaren zijn er verschillende functies gehuisvest in het pand, zoals een huisartsenpraktijk en andere medische voorzieningen. Een deel van het pand wordt nog gebruikt door het Harmonie Orkest Brummen (HOB). Samen met het HOB wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe locatie. In een ander deel van het pand heeft Stichting Onze Droom tijdelijk de mogelijkheid gekregen om een inloopkoffiehuis te openen. Destijds is overeengekomen dat deze mogelijkheid komt te vervallen bij de verkoop van het vastgoed. Gemeente Brummen en Dagelijks Leven geven Stichting Onze Droom de mogelijkheid om de komende tijd nog gebruik te blijven maken van het pand.

Buurt erbij betrekken

Met het principebesluit kan Dagelijks Leven starten met de planologische procedure voor de realisatie van het zorgcomplex. Onder de voorwaarden dat deze planologische procedure goed wordt doorlopen, wordt ook de voorbereiding gestart voor de definitieve verkoop van de Meidoornlaan 18a en 18b. De initiatiefnemer moet daarnaast de buurt betrekken bij de plannen voor het zorgcomplex.