Stedendriehoek

Nieuw ontwerp voor kruispunt

Voor het kruispunt Deventerweg, Industrieweg en Van der Capellenlaan is een ontwerp gemaakt om het verkeersveiliger te maken. Dit ontwerp wordt in het najaar gerealiseerd. Het ontwerp is te zien op www.zutphen.nl/vandercapellenlaan.

Het kruispunt Deventerweg, Industrieweg en Van der Capellenlaan staat bekend als een gevaarlijk kruispunt, zelfs één van de gevaarlijkste van Gelderland. De huidige inrichting ervan leidt regelmatig tot verkeersonveilige situaties. Door de huidige verkeerslichten moet verkeer soms onnodig lang wachten. Er wordt regelmatig door rood gereden met levensgevaarlijke situaties tot gevolg. Tegelijk hebben inwoners van de Van der Capellenlaan al jarenlang de wens dat hun straat ingericht wordt als een woonstraat. Sinds de aanleg van de nieuwe rondweg N348 in 2012 wordt deze straat niet meer als doorgaande weg beschouwd.

Aansluiten op herinrichting Deventerweg
“De werkzaamheden voor dit kruispunt willen we direct aan laten sluiten op het project ‘Herinrichting Deventerweg’, dat nu wordt uitgevoerd”, aldus een gemeentewoordvoerder. “De gevolgen van de coronaperiode zijn ook in de wegenbouw merkbaar. Levertijden van materialen zijn langer. Grond- en materiaalprijzen stijgen. Daarom kiest gemeente Zutphen ervoor om nu de aanpak van het kruispunt en het deel dat eraan grenst te versnellen. Zo kunnen we binnen het gereserveerde budget blijven. Voor het huidige ontwerp hebben wij nu financiële dekking en bestuurlijke goedkeuring. Door onvoorziene gebeurtenissen kunnen de kosten nog wel hoger uitvallen, waardoor het ontwerp niet kan worden uitgevoerd of het ontwerp moet worden aangepast.”