Stedendriehoek

Nieuw boek toont schoonheid van Walburgiskerk

ZUTPHEN – In mei verscheen – na 25 jaar – een nieuw boek over de Walburgiskerk. Tot dusver waren er enkele korte gidsen gepubliceerd en ook wetenschappelijke werken over aspecten van de kerk. Maar een goed geïllustreerde beschrijving van de kerk en haar achtergronden voor een breder geïnteresseerd publiek was nog niet verschenen. In deze leemte voorziet dit werk. 

Het boek behandelt in drie hoofdstukken de geschiedenis van de kerk, haar gebruik en gebruikers en de inrichting, eerst in de middeleeuwen tot aan de invoering van de Reformatie in 1591, dan van 1591 tot aan het begin van de restauraties in 1890, en dan van 1890 tot aan de overname van de kerk in 2016 door de Stichting Oude Gelderse Kerken.

Daarna gaat de lezer mee op een rondgang door de kerk. In elke ruimte worden de gewelfschilderingen, muurschilderingen, de inventaris, en de voornaamste grafzerken beschreven. Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan de Librije, zowel de boven- als de beneden-librije en de enkele bijzondere werken in de collectie van de Librije. Tenslotte wordt de bezoeker meegenomen op een rondtocht rondom de kerk, waarbij bijzonderheden van het exterieur en de bebouwing rondom de kerk worden toegelicht.

Het boek telt 336 bladzijden en is rijk geïllustreerd, met ongeveer 300 foto’s, bijna alle in kleur en de meeste paginagroot. Daarmee laat het boek de schoonheid van de kerk zien zoals nog nooit eerder is gebeurd. Het boek is uitgegeven door De Walburg Pers.

De auteur, Jos Hartman, is jarenlang betrokken geweest bij de kerk en de Librije, onder andere als wethouder monumentenzorg van de gemeente Zutphen en later als bestuurslid van de Stichting Librije. Hij heeft diverse publicaties over de kerk en de Librije op zijn naam, onder meer over de restauratiegeschiedenis van de kerk, de inrichting van de kerk, over middeleeuwse liturgische gebruiken en de geschiedenis van de Librije. Een aantal van de publicaties kwam tot stand in samenwerking met het stadsarchief en de Koninklijke Bibliotheek.