Stedendriehoek

Nieuw beleid moet afval scheiden in Brummen stimuleren

BRUMMEN – Minder afval en meer grondstoffen inzamelen: dat is het doel van het college van burgemeester en wethouders van Brummen. Hoe de gemeente dit doel wil behalen staat uitgelegd in het Grondstoffenplan 2021-2025 dat het college voor besluitvorming naar de gemeenteraad stuurt.

De vervuiler betaalt
Sinds de invoering van het Diftar-principe (‘de vervuiler betaalt’) in 2002, zijn bewoners in Brummen hun afval steeds beter gaan scheiden. In 2020 was 71% van het ingezamelde afval dan ook te hergebruiken als grondstof. Maar het kan beter. Grondstoffen raken wereldwijd op, waardoor het opnieuw gebruik maken van materialen zoals papier, metaal en stof steeds belangrijker wordt. Op dit moment blijft er nog 117 kilo per inwoner per jaar over als restafval. Het doel is dit terug te brengen naar 80 kilo in 2025.

Afval scheiden loont
Niet alleen sparen we met beter scheiden kostbare grondstoffen, ook financieel is dit belangrijk. Het verwerken van restafval is namelijk veel duurder dan grondstoffen klaar te maken voor hergebruik. Wethouder Cathy Sjerps: “Afval scheiden loont, dat is een ding dat zeker is. Schaarste zorgt ervoor dat onze grondstoffen steeds duurder worden, net als het verwerken van restafval. Besparen op de verwerking van restafval en beter hergebruik van grondstoffen is niet alleen gunstig voor het milieu, maar scheelt uiteindelijk ook in de kosten.”

Extra maatregelen
Het college stelt een aantal maatregelen voor om de inzameling van grondstoffen te verbeteren. Zo worden er tien extra brenglocaties voor restafval aangelegd. Onderzoekt toont namelijk aan dat het zelf wegbrengen van restafval het afval scheiden stimuleert.

Uit het inwonerspanel Brummen Spreekt blijkt dat inwoners eenvoudiger willen inzamelen. Daarom wordt het voor bewoners van appartementen, die nu gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers, straks ook mogelijk om hun groente- en fruitafval gescheiden aan te bieden. Daarnaast komen er meer mogelijkheden voor het ophalen van tuinafval en mag iedereen 250 kilo groenafval gratis aanbieden. Deze maatregelen worden, bij goedkeuring van het voorstel door de gemeenteraad, uitgewerkt in een plan en gecommuniceerd.

Behandeling in de raad
De behandeling van het Grondstoffenplan 2021-2025 vindt naar verwachting plaats in het forum van 30 september en de besluitvormende raadsvergadering van 14 oktober.