Stedendriehoek

Motie tegen sloop Baudartius

D66 Zutphen wil sloop van het historische pand Baudartius, gebouwd in 1949, voorkomen. Tijdens de raadsvergadering heeft de fractie hiervoor een motie ingediend.

De discussie is actueel, omdat het college van B&W een plan voor dit stadsdeel aan de gemeenteraad voorlegt waarin twee mogelijkheden voor het Baudartius zijn opgenomen: sloop of behoud van het pand. In dit plan, het zogenoemde Structuurbeeld Klein Vaticaan, wordt als nieuwe invulling voor de school wonen of cultuur genoemd.

D66-fractievoorzitter Yvonne ten Holder: “Niet alleen wij, ook historische erfgoedverenigingen pleiten voor behoud. D66 is van mening dat behoud van monumentaal erfgoed het DNA van onze historische stad levend houdt. De Delftseschool is een traditionele bouwstijl, waarbij schoonheid in eenvoud lag en de bestemming van het gebouw tot uitdrukking kwam in de vorm.”