Stedendriehoek

Meer ruimte voor Fluisterboten

ZUTPHEN – De klus was snel geklaard, maar het was er wel degelijk een van historische waarde. De Berkel is in Zutphen tussen de Berkelpoort en de Louisebrug een stukje breder gemaakt. Schippers en watervogels kunnen nu ook onder de noordelijkste poort door. Die was in de loop der eeuwen volledig dichtgeslibd.

De verbreding is bedoeld om de Fluisterboten – een van Zutphens toeristische succesnummers – meer ruimte te geven. In 2018 werd de rivier al verbreed ter hoogte van de aanlegplaats, de plek vanwaar de foto is genomen. Daarbij werden de resten van een veertiende-eeuwse kloostermuur ontdekt. Wat de archeologische én de toeristische betekenis nog groter maakt. De gemeente heeft het gebied tot archeologisch monument uitgeroepen.

De Berkel was in de middeleeuwen breder dan nu, al gaf de soms slechte bevaarbaarheid altijd al wel problemen. De rivier, die ontspringt nabij het Duitse plaatsje Billerbeck, was van groot belang voor stad en achterland, onder meer vanwege de aanvoer van hout. Met de opkomst van andere transportmiddelen verloor de Berkel langzaam maar zeker die functie.

Er kwam een nieuwe functie voor in de plaats: de toeristische. Maar het was behelpen; de Fluisterbootschippers stond alleen nog maar de middelste boog ter beschikking om onderdoor te varen en daar werden ze ook nog eens gehinderd door een rioolbuis.

De Fluisterboten gaan pas weer varen in april, maar de eerste ganzen en meerkoeten hebben de nieuwe doorvaarroute al ontdekt. De werkzaamheden zouden eigenlijk later plaatsvinden, maar onder meer vanwege het naderende broedseizoen zijn ze naar voren gehaald.