Stedendriehoek

Méér kinderen buiten in beweging op Krajicek Playground

ZUTPHEN – Kinderen die graag buiten sporten en spelen in de buurt Waterkwartier, doen dit sinds vorige week officieel op Krajicek Playground Waterkwartier. Met de opening van het multifunctionele sportveld is de eerste Krajicek Playground in Zutphen een feit.

Het Krajicek Model

“De Krajicek Foundation streeft ernaar om kinderen in aandachtswijken een veilige plek in de eigen buurt te bieden, waar zij minimaal één uur per dag onbezorgd gratis kunnen sporten en spelen. Niet voor elk kind is dagelijks bewegen altijd vanzelfsprekend. Het Krajicek Model voorziet erin dat we Krajicek Playgrounds (ruimte) realiseren en dat we zorgen voor begeleiding en programmering (veiligheid) op de playgrounds. Dit laatste doen we samen met professionele (sport)organisaties en Krajicek Scholarshippers, jongeren uit de wijk die de (sport)professionals helpen met het organiseren van activiteiten in ruil voor een studiebeurs. Actief Zutphen is samen met stichting Waterkwartier de uitvoerende partner en drijvende kracht, die de kinderen in beweging brengt en houdt. Zij zorgen voor programmering op Krajicek Playground Waterkwartier en zij nemen ook de begeleiding op zich van de Krajicek Scholarshipper, die inmiddels al actief is op de Playground.”

Krajicek Playground

De eerste Krajicek Playground in Zutphen is een initiatief van raadslid Marjolijn Moester. Zij heeft in Zutphen een crowdfundingsactie geïnitieerd via het platform Mede in Zutphen. Samen met lokale bedrijven die iets terug wilden doen voor de wijk, bracht Moester geld bijeen voor de renovatie van het plein aan de Monseigneur Schaepmanstraat. Gezamenlijk hebben zij gezorgd voor een nieuwe coating en belijning van het speelveld. Tevens is de omgeving rond de Playground up-to-date gemaakt met een nieuw hekwerk.

Wethouder Sport Rick Verschure opende officieel de Krajicek Playground, vergezeld door kartrekker Marjolijn Moester. “Ik zag dat er in de wijk weinig speelmogelijkheden waren voor kinderen. Drie jaar geleden heb ik contact gezocht met de Krajicek Foundation om te bekijken wat de mogelijkheden waren. En nu staan we hier bij de officiële opening”, blikt Moester trots terug. Tijdens de opening konden de kinderen meedoen aan een dansclinic en een boksclinic. Daarnaast was er ruimte om op een springkussen te springen, te voetballen en te basketballen. Van al dat sporten kregen de kinderen dorst, dus konden ze wat te drinken en fruitspiesje halen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van Stichting Waterkwartier.

#beweegrijkdom  

De Krajicek Foundation streeft ernaar dat alle kinderen de positieve gevolgen ervaren van buiten bewegen. Kinderen die buiten sporten en spelen zijn sterker, gelukkiger en gezonder. Angelique Rozeboom, regiomanager Krajicek Foundation: “Daarnaast constateren wij dat goede programmering op onze Playgrounds door professionals en onze Krajicek Scholarshippers de sociale cohesie in de wijk bevordert. Deze combinatie van kansengelijkheid, fysieke en sociale winst noemen wij #beweegrijkdom. Wij nodigen iedereen uit om te komen kijken en bewegen op onze Krajicek Playgrounds.”