Stedendriehoek

Meer geld voor aanpak armoede

ZUTPHEN – De komende vier jaar wil het college van burgemeester en wethouders jaarlijks bijna €800.000 investeren om de inkomensgrens voor de Meedoenregeling op te hogen, een kindpakket op te zetten en uit te voeren en om het aanbod van de schulddienstverlening uit te breiden. Een voorstel hiervoor wordt aan de gemeenteraad voorgelegd en naar verwachting in juli besproken door de Zutphense politiek.

Met deze investering wil het college: voorkomen dat het inkomen van inwoners met een uitkering lager wordt als zij een betaalde baan krijgen; armoede onder kinderen terugdringen; problematische schulden voorkomen en oplossen.

Meedoenregeling

Soms gaat het inkomen van inwoners met een uitkering omlaag als zij een betaalde baan krijgen. Het verhogen van de inkomensgrens van de Meedoenregeling moet dit voorkomen. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor, om de inkomensgrens van deze regeling op te hogen naar 130% van het sociaal minimum. De Meedoenregeling zorgt ervoor dat inwoners makkelijker mee kunnen doen aan sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten. De aanpassing van de inkomensgrens zorgt er ook voor, dat mensen met een uitkering die voor een korte periode werk hebben, de Meedoenregeling niet verliezen.

Minder armoede onder kinderen

Binnen het armoedebeleid heeft het college de ambitie om armoede onder kinderen terug te dringen, zodat kinderen een goede start kunnen maken. Zodat zij bijvoorbeeld mee kunnen doen aan activiteiten. Kinderen die te maken krijgen met armoede merken op latere leeftijd vaak de gevolgen nog.

Om armoede onder kinderen terug te dringen, wil het college in 2017 bijna €126.000 en vanaf 2018 jaarlijks €275.000 besteden aan het opzetten, uitwerken en uitvoeren van het kindpakket’. De gemeenten hebben geld van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen om te besteden aan armoede onder kinderen. Dit najaar organiseren Het Plein en de gemeente Zutphen een kinderconferentie waarbij kinderen zelf kunnen aangeven waar zij tegenaan lopen en wat zij belangrijk vinden.

Schulddienstverlening

Bij de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in Zutphen is gekozen voor een streng toelatingsbeleid. Ruim tweederde van de melders met schuldenproblematiek is daardoor niet toegelaten tot een schuldregeling terwijl financiële problemen leiden tot sociale persoonlijke en (psychische) gezondheidsproblemen. Het is de verwachting dat hierdoor ook minder mensen zich tot andere of zwaardere hulpverlening wenden.

Het college stelt daarom voor om €300.000 te besteden aan onder andere de uitbreiding van formatie preventie en nazorg. Na de zomer start al de pilot Budget ondersteuning op Maat (BOOM) samen met de schuldhulpverleners van Perspectief en Schuldhulpmaatje. BOOM heeft als doel om de financiële administratie van mensen op orde te krijgen rust te creëren en mensen te leren om met geld om te gaan.