Stedendriehoek

Lichte jeugdhulp anders organiseren

ZUTPHEN – De gemeente Zutphen wil de lichte jeugdhulp anders gaan organiseren. “Hiermee voorkomen we dat er op langere termijn zwaardere zorg nodig is. Daarnaast verbeteren we de toegang voor lichte jeugdhulp. Op die manier wordt de hulp aan jongeren toegankelijker en laagdrempeliger. We starten een pilot, waarbij we een lokaal team vormen van zorgorganisaties die lichte jeugdhulpvragen uitvoeren zonder een indicatiebesluit van de gemeente. Zo kan de zorg sneller worden gestart.”

Lichte hulpverlening helpt kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers om dichtbij huis gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Verschillende organisaties werken samen om goede ondersteuning te bieden. “Zo helpen we gezinnen en dragen we bij aan oplossingen van vraagstukken in de wijk en in de stad. Het sociale netwerk van het gezin wordt betrokken, samen met bijvoorbeeld huisartsen, scholen, het preventieve veld en de gemeentelijke toegang. Voorheen verliep de toegang tot zorg altijd via een besluit door de gemeente voor lichte hulpvragen. Door in een pilot de zorg anders te organiseren, willen we normaliseren en zorg inzetten zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig.”

Door het inrichten van een stevige ‘eerste lijn’ wordt jeugdhulp ingezet als het echt nodig is. De gemeentelijke toegang heeft bij deze nieuwe inrichting van de lichte jeugdhulp meer tijd en ruimte voor kinderen en jongeren met complexe problematiek. De beoogde start voor het Team lichte hulp is nu voorzien in mei 2023. Het Team lichte hulp is een team van professionals uit de (zorg)organisaties. Deze partijen leveren capaciteit voor het Team lichte hulp naar rato van zorginzet en op vraag van de gemeente.

Dit lokale team zorgt voor: snel de juiste ondersteuning en hulp zonder lange wachttijden; zo preventief mogelijk werken en meer problemen voorkomen; één aanspreekpunt voor de inwoner; laagdrempelige mogelijkheden voor vragen om ondersteuning en hulp; nabijheid. Werken dichtbij de inwoner. In de buurt, in de wijk, op scholen; nauwe samenwerking met andere partijen in de gemeente. Wethouder Jasper Bloem: “Als wethouder voor Jeugdhulp wil ik graag het verschil maken voor jongeren die hulp nodig hebben. In deze pilot werken we samen met een team van professionals die in nauwe samenwerking een lichte hulpvraag effectief oppakken.”