Stedendriehoek

Lezing over Eefdesensluis en Rijkswaterstaat

ZUTPHEN – Sander Wels houdt op woensdag 29 maart een lezing over de werkzaamheden van Rijkswaterstaat. De gastpreker werkte 40 jaar bij Rijkswaterstaat en vervulde diverse functies binnen deze dienst, waarvan de laatste 15 jaar als adviseur verkeersmanagement voor de Gelderse IJssel, Twentekanaal en het vaargebied Zwolle-Meppel.

Hij legt de werking van de sluis in Eefde uit, het transport over water, de incidenten die kunnen plaatsvinden wanneer de schipper van zowel de beroeps- als recreatievaart zich niet aan de regels houdt. Watermanagement, ijsbestrijding op het water, de bijzondere rivierprojecten, de veiligheidscampagne ‘Samen Varen’. Dit zijn enkele van de onderwerpen die aan de orde zullen komen.
De lezing vindt plaats in het restaurant van Woonzorgcentrum St. Elizabeth, Geweldigershoek 39 te Zutphen. De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten zijn een vrijwillige bijdrage.