Stedendriehoek

Laag-Soeren krijgt er 24 woningen bij

BRUMMEN – Aan de Soerense Zand Zuid/Eerbeekseweg in Laag-Soeren ligt een voormalig tuincentrum. Op deze locatie heeft ontwikkelaar en bouwer Van de Kolk uit Garderen, in samenspraak met gemeente Brummen en Rheden, een plan ontwikkeld voor de bouw van 24 woningen. Vorige week ondertekenden de drie partijen de overeenkomst.

Met het ondertekenen van de overeenkomsten wordt de volgende stap in de ontwikkeling van deze locatie gezet. Het ontwerpbestemmingsplan wordt aan beide colleges voorgelegd, van Brummen en Rheden.

Grenscorrectie
Bijzonder aan dit plan is dat de locatie in twee gemeenten ligt. Het grootste deel van de gronden behoort tot de gemeente Brummen. Een klein deel van het plangebied, gelegen aan de Eerbeekseweg, ligt op grondgebied van de gemeente Rheden. Dat betekent dat er voor de ontwikkeling twee bestemmingsplannen zijn opgesteld. Na afloop van deze bestemmingsplanprocedure is het de bedoeling dat er een grenscorrectie plaatsvindt. Deze gronden zullen worden overgedragen aan gemeente Rheden. Voor besluitvorming over deze grenscorrectie volgt later een procedure. Een grenscorrectie kan alleen plaatsvinden op 1 januari.

Goede ontwikkelingen
Wethouder Pouwel Inberg zegt hierover: “Dit zijn goede ontwikkelingen. We bouwen woningen op een voormalige bedrijfslocatie. We spelen daarmee in op de actuele behoefte van de samenleving. De gemeente Brummen wordt natuurlijk wel iets kleiner door de grenscorrectie. Ook daarmee hebben we vrede. De woningen zijn tenslotte een toevoeging aan het dorp Laag-Soeren en dat ligt nu eenmaal grotendeels in de gemeente Rheden. Alle bewoners krijgen dan met dezelfde gemeentelijke regels te maken. Denk bijvoorbeeld aan regels voor bouwwerken of de afvalinzameling. In alle opzichten een logische ontwikkeling dus.”

Inloopavond
Binnenkort ontvangen omwonenden van het terrein een uitnodiging voor een inloopavond. Deze vindt plaats op dinsdag 20 september van 19.00 tot 20.30 uur in de Harmonie in Laag-Soeren. Daar worden de bestemmingsplannen toegelicht en kan men vragen stellen. Voor de verkoop van de woningen zal later een verkoopmoment georganiseerd worden.