Stedendriehoek

Koning opent zuivellaboratorium

ZUTPHEN – Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander en Jan Bobbink, algemeen directeur van Qlip, hebben vorige week het vernieuwde zuivellaboratorium van Qlip in Zutphen geopend. Dit vond plaats in het bijzijn van de Commissaris van de Koning in Gelderland, burgemeester en wethouders van Zutphen, Raad van Commissarissen en medewerkers van Qlip.

Op 11 maart 2016 werd door de burgemeester van Zutphen het officiële startsein gegeven voor de nieuw- en verbouw van het grootste zuivellaboratorium van Europa op industrieterrein De Mars in Zutphen. Qlip bv, met vestigingen in Leusden en Zutphen, staat voor kwaliteitsborging in de zuivelketen (melkveehouderij, zuivelindustrie en -handel en retail). Qlip ondersteunt de agrofood sector – in het bijzonder de zuivelketen – ter versterking van vooraanstaande marktposities. Dit doet het bedrijf door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken partner te zijn. De kernactiviteiten van Qlip zijn gericht op het gebied van voedselveiligheid, -kwaliteit, -beleving en verduurzaming.

Van oudsher is Qlip zeer actief in de Nederlandse zuivelsector. Zowel op de boerderij, tijdens het transport van rauwe melk, de verwerking van melk in de fabriek , tot aan het zuiveleindproduct in de winkel. Zo analyseert het bedrijf jaarlijks in Zutphen bijna 15 miljoen monsters rauwe melk (koe & geit). Dit in opdracht van zuivelondernemingen en veeverbeteringsorganisaties. Daarnaast worden ruim een half miljoen chemische en microbiologische analyses uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, boter, melkpoeder en zuigelingenvoeding. Verder voert Qlip vanuit Leusden jaarlijks ruim 13.000 audits en beoordelingen uit op het functioneren van kwaliteitssystemen in de melkveehouderij en zuivelsector.

Vanwege de groei en dynamiek binnen de internationale zuivelsector zijn de laboratoriumactiviteiten de afgelopen jaren flink toegenomen. Om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven waarborgen, is besloten tot de nieuw- en verbouw van het chemisch en microbiologisch laboratorium. Met een uitbreiding van circa 1.000 m2 is nagenoeg een verdubbeling van het aantal vierkante meters gerealiseerd.

Qlip heeft een sterke positie met betrekking tot de onafhankelijke en professionele kwaliteitsborging in de zuivelketen. Niet alleen binnen Nederland en Europa, maar inmiddels ook richting Azië, in het bijzonder China. Als lid van het Holland Center (platform tussen de Chinese en Nederlandse agrofoodsector) en als partner van het Sino Dutch Dairy Development Centre verwelkomt Qlip jaarlijks dan ook vele Chinese professionals op het zuivellaboratorium in Zutphen.

Innovatie en ontwikkeling zijn van groot belang; daarin investeert Qlip jaarlijks zo’n 4% van zijn bedrijfsomzet. Dit niet alleen voor voedselveiligheid en – kwaliteit, maar ook meer en meer op het terrein van dierwelzijn en -gezondheid en verduurzaming van de zuivelketen.