Stedendriehoek

Koning opent grootste zuivellaboratorium

ZUTPHEN – De officiële opening van het vernieuwde zuivellaboratorium van Qlip in Zutphen wordt uitgevoerd door Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander en Jan Bobbink, Algemeen Directeur van Qlip. Dit gaat plaatsvinden op 26 januari 2017 in bijzijn van onder anderen de Commissaris van de Koning in Gelderland, burgemeester en wethouders van Zutphen, Raad van Commissarissen en medewerkers van Qlip.

Momenteel is de nieuw- en verbouw van het grootste zuivellaboratorium van Europa in de afrondende fase. Het vernieuwde laboratorium zal in januari 2017 officieel in gebruik worden genomen. Qlip bv, met vestigingen in Leusden en Zutphen, staat voor kwaliteitsborging in de zuivelketen (melkveehouderij, zuivelindustrie en -handel en retail). Qlip ondersteunt de agrofoodsector – in het bijzonder de zuivelketen – ter versterking van vooraanstaande marktposities. “Dit doen we door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken partner te zijn. Onze kernactiviteiten zijn gericht op het gebied van voedselveiligheid, -kwaliteit, -beleving en verduurzaming”, vertelt Bobbink.

Vanwege de groei en dynamiek binnen de internationale zuivelsector zijn de laboratoriumactiviteiten de afgelopen jaren flink toegenomen. Om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven waarborgen, is besloten tot de nieuw- en verbouw van het chemisch en microbiologisch laboratorium. Met een uitbreiding van ongeveer 1.000 m2 wordt nagenoeg een verdubbeling van het huidig aantal vierkante meters gerealiseerd.

Qlip heeft een sterke positie met betrekking tot de onafhankelijke en professionele kwaliteitsborging in de zuivelketen. Niet alleen binnen Nederland en Europa, maar inmiddels ook richting Azië, in het bijzonder China. Als lid van het Holland Center (platform tussen de Chinese en Nederlandse agrofoodsector) en als partner van het Sino Dutch Dairy Development Center, verwelkomt Qlip jaarlijks dan ook vele Chinese professionals op het zuivellaboratorium in Zutphen.