Stedendriehoek

Kleur je zomer in bij het Odensehuis te Zutphen

Gedurende de maanden juli en augustus viert de zomer hoogtij in Odensehuis Zutphen, gevestigd aan Martinetsingel 60. Dat betekent geen zomerstop, maar juist extra leuke, nieuwe activiteiten.

De zomer is voor veel ouderen een rustige periode, waarin familie en kennissen met vakantie gaan en reguliere activiteiten een ruime zomerstop kennen. Met het programma ‘Zomerplezier, kleur je zomer in bij het Odensehuis’ hoopt het Odensehuis juist in deze periode veel ouderen te kunnen bereiken. Dankzij een gift van het Oranjefonds, stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo, is een aantal gastdocenten ingeschakeld om tot een inspirerend zomerprogramma te komen.

Het Odensehuis ‘Zomerplezier’-programma start op 1 juli en eindigt op 26 augustus. Het volledige programma is te vinden op de website www.odensehuiszutphen.nl. Daarnaast is er ook gewoon ruimte voor ontmoeting op afspraak. Men kan hiervoor contact opnemen met de coördinator Rosalie Derksen, bereikbaar via telefoon 06-24954343.

Isolement voorkomen

Derksen: “Net als de andere Odensehuizen in Nederland biedt Odensehuis Zutphen mensen met (beginnend) geheugenverlies en hun naasten een perspectief. Isolement proberen we te voorkomen en een levenslijn wordt gevormd. Het Odensehuis is dan ook een plek waar elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen centraal staan. Vrij toegankelijk, zonder diagnose of indicatie. Het Odensehuis staat symbool voor de menselijke maat in de dementiezorg. We werken vanuit de gedachte dat iemand met geheugenverlies of beginnende dementie nog steeds veel vaardigheden en kwaliteiten heeft. Deze talenten willen we tot hun recht laten komen. We praten daarom over deelnemers in plaats van cliënten of patiënten. De deelnemer en zijn leven staan centraal, niet de ziekte en de zorg.”