Stedendriehoek

Kleine plastic korreltjes in de IJssel bij Zutphen

Vanwege een grote hoeveelheid plastic korreltjes die zijn aangetroffen in de IJssel, heeft Daly Plastics uit Zutphen een waarschuwing gekregen. De korrels zijn afkomstig van het recyclingbedrijf. Het bedrijf is gesommeerd om filters aan te brengen in de riolering. Hierdoor moet de schade die door de zogenaamde nurdles wordt aangericht worden ingedamd.

Microplastics
Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Waar eerst de focus voornamelijk op de CO2-uitstoot ligt en verzekeraars ook een merkbare stijging zien in het aantal mensen dat voor een volledig elektrische auto een autoverzekering afsluiten wil, komt er ook meer en meer aandacht voor (micro)plastics in het milieu. Vroeg of laat valt plastic in het milieu uit elkaar in alsmaar kleinere stukjes. Microplastics zijn de stukjes plastic die kleiner zijn dan een halve centimeter. Vaak wordt dit plastic afval zelfs zo klein dat deze niet meer zichtbaar zijn voor het blote oog. Schone Rivieren zet zich in tegen de plasticsoep en brengt de plasticvervuiling in Nederland in kaart samen met 800 vrijwillige rivierafvalonderzoekers.

Verdere vervuiling Daly Plastics voorkomen
In de IJssel zijn kleine korreltjes plastic gevonden. Deze vervuiling is aan het licht gekomen door een actie van een vrijwilliger die zich inzet voor het project Schone Rivieren. Via de riolering van Daly Plastics zijn de zogeheten nurdles toch in de gemeentelijke riolering terecht gekomen. Dit heeft vervelende gevolgen voor het milieu. Een verdere controle heeft uitgewezen dat het om duizenden plastic korrels gaat. Daly Plastics zamelt gebruikt plastic in en maakt hier korrels van die als basis dienen voor nieuwe producten. Daly Plastics is op de vervuiling gewezen via de gemeente, het Waterschap Rijn en IJssel en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Het bedrijf heeft voldaan aan het verzoek om speciale filters te plaatsen. Deze kunnen een verdere vervuiling voorkomen. Vooralsnog vormen de deeltjes geen gevaar voor de volksgezondheid.

Schone Rivieren
Schone Rivieren werkt samen met gemeenten, verenigingen en duizenden vrijwilligers. Het project zorgt voor meer bewustzijn rondom het afvalprobleem en ruimt samen met de vrijwilligers afval op langs de rivieren, met als doel plasticvrije rivieren vanaf 2030. Niet alleen ruimen vrijwilligers het afval op, maar ook doen deze twee keer per jaar onderzoek naar rivierafval op maar liefst 400 locaties in Nederland. Plastic in de rivieren heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. Zo kunnen dieren verstrikt raken in het plastic of dit voor voedsel aanzien. Wanneer plastic wordt opgegeten, kunnen dieren sterven omdat het hongergevoel uitblijft. Bij het uit elkaar vallen van grotere stukken plastic in kleinere deeltjes kunnen daarnaast chemische stoffen vrijkomen. Deze zijn schadelijk voor mens en dier. Zo dringt dit afval de voedselketen binnen wanneer er giftige stoffen in het water terechtkomen.