Stedendriehoek

Keurmerk Veilig Ondernemen voor binnenstad

ZUTPHEN – De binnenstad van Zutphen kreeg onlangs het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit betekent dat het voor inwoners en bezoekers van de binnenstad goed winkelen is in een schone en veilige omgeving.

Samen met ondernemers, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC), politie, brandweer en gemeente Zutphen is er veel werk verricht om dit keurmerk te mogen voeren. Zij tekenden gezamenlijk het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Zutphen.

In 2015 is gestart met het verminderen van overlast, zoals diefstal, inbraken, graffiti, fietsparkeerproblemen, zwerfafval en vernielde verlichting. Winkelmedewerkers kregen een training in het herkennen en voorkomen van diefstal. Er zijn maatregelen getroffen om brand te voorkomen. Goede rookmelders bijvoorbeeld, maar ook het veilig aanbieden van afval om brand buiten het pand te voorkomen. Ondernemers hebben een WhatsApp groep om elkaar te wijzen op personen die pogingen doen tot diefstal of zakkenrollen.

De gemeente past waar nodig de verlichting aan en gaat graffiti verwijderen. Er wordt gezocht naar manieren om overlast van fietsparkeren terug te dringen. Dit kan door het aanbieden van meer fietsparkeermogelijkheden of door het bouwen van een nieuwe fietsenstalling. Ook heeft de gemeente overlast van hangjongeren teruggedrongen, samen met jongerenwerk en extra surveillance van de politie. De bebording in de binnenstad is aangepast om het fietsen in voetgangersgebied te ontmoedigen.