Stedendriehoek

Kegelen is al85 jaar kunst

ZUTPHEN – Op dinsdag 14 mei bestaat de Zutphense kegelclub KIK (Kegelen Is Kunst) 85 jaar. Een periode die gekenschetst is door veel gezellige momenten, maar zeker ook door veel verhuizingen.

De heren J. de Jong en W. Meenderink waren de pioniers van de oudste kegelclub in Zutphen. Op 14 mei 1934 richtten ze kegelclub KIK op. De eerste locatie waar gekegeld werd was Hotel de Hollandschetuin aan de Groenmarkt, waar tegenwoordig een reisbureau is gevestigd. In de oorlog, eind 1944-1945, is door het bombardement de hele hoek Groenmarkt/Waterstraat weggebombardeerd en was het kegelen voorlopig niet meer mogelijk. Eind jaren vijftig werd de draad weer opgepakt en werd een paar jaar gekegeld in De Laatste Stuiver in Eefde. Begin jaren zestig is KIK verhuisd naar de Houtmarkt, tegenover het Volkshuis. Daar was toen Hotel de Negro gevestigd, later De Hollandschetuin geheten. Halverwege de jaren ’60 volgde een nieuwe verhuizing naar Concordia in Brummen en daar bleef KIK actief tot 1976. In dat jaar opende de Hanzehof de deuren en daar waren vier prachtige kegelbanen in aangelegd. Een fraai nieuw onderkomen voor de kegelaars. Vanwege een verbouwing in de Hanzehof moest de club die locatie na een verblijf van 28 jaar ook weer verlaten. Roolvink: “Van september 2004 tot en met juni 2006 zijn we te gast geweest bij de familie Timmer in Brummen. Op 29 augustus 2006 namen we tenslotte onze intrek in het nieuwe kegelcentrum De Hanzehal aan de Fanny Blankers-Koenweg.”

Daar kegelen de leden van KIK iedere dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur de clubcompetitie. De club zoekt nieuwe leden die gezellig een balletje mee willen gooien. Naast de clubcompetitie is er van de OGK (Oost Gelderse Kegelbond) een districtscompetitie. “Nieuwe leden mogen drie avonden samen met ons oefenen”, aldus secretaris Alfons Roolvink. Belangstellenden kunnen hem bellen op 0575-527848 of mailen naar secretaris@kegeleniskunst.nl