Stedendriehoek

Jaarvergadering Vrouwen van Nu, Brummen

BRUMMEN-Tijdens de jaarvergadering 2023 VvN Brummen  is, na een bestuursperiode van 10 jaar, afscheid genomen van de voorzitter, Anja Beker. Vier jubilarissen zijn deze avond in het zonnetje gezet : Gerrie Zijlstra (25 jaar lid), Anja Beker (40 jaar lid), Tonnie Steneker (45 jaar lid) en Marietje van Goor (60 jaar lid). Laatstgenoemde is benoemd tot erelid van de vereniging.

Na de pauze was het woord aan Brummens dorpsdichter en beeldend kunstenaar/edelsmid, Chris Ros. Zij nam de aanwezige vrouwen mee in een presentatie over diverse kunstwerken van haar hand, afgewisseld met het voordragen van door haar geschreven gedichten.

De eerstvolgende ledenavond is op woensdag 8 maart. Rob van Eck is dan gastspreker en hij vertelt over de Unesco werelderfgoederen in Nederland. Interesse? Kijk even op de website www.vrouwenvannu.nl/brummen.