Stedendriehoek

Industriewater Eerbeek in de spotlight

BRUMMEN/EERBEEK – Nu Nijmegen in 2018 de duurzame hoofdstad van Europa is, willen provincie Gelderland en stichting Green Capital Challenge het estafettestokje verder Gelderland inbrengen om circulaire projecten in de spotlight te zetten. Het is nu de beurt aan Industriewater Eerbeek (IWE) in de gemeente Brummen. Op het terrein van dit bedrijf namen wethouders Eef van Ooijen (Duurzaamheid) en Luuk Tuiten (Economie) het estafettestokje in ontvangst vanwege de bijdrage van IWE aan de circulaire ambities van de papierindustrie in dit gebied. IWE zuivert voor drie papierfabrieken het afvalwater, zodat het kan worden hergebruikt en benut. Ook de reststromen die bij die zuivering vrijkomen.

Het Gelders Circulaire Estafettestokje wordt een jaar lang doorgegeven van gemeente naar gemeente, waar telkens één of meerdere initiatieven in de spotlight worden gezet. Namens de gemeente Brummen namen wethouders Eef van Ooijen en Luuk Tuiten het estafettestokje over van de Apeldoornse wethouder Mark Sandmann. 

Circulaire zuivering van industriewater
Wethouder Eef van Ooijen: “Met trots zetten wethouder Tuiten en ik Industriewater Eerbeek in de spotlight. Dit is een prachtig circulair bedrijf in onze gemeente. In meerdere opzichten is de papierindustrie voorloper op het gebied van duurzaamheid, met een hoge prioriteit voor milieu, energiereductie en vermindering en hergebruik van grondstoffen. De branche heeft de ambitie om het energieverbruik per eindproduct sterk te reduceren. Waterzuivering en hergebruik van water en reststoffen vormen binnen deze ambitieuze doelstelling één van de speerpunten.” 

Industriewater Eerbeek helpt de aandeelhoudende papierfabrieken Coldenhove, DS Smith Paper en Mayr-Melnhof bij hun langetermijnvisie op duurzaamheid; niet alleen omdat nagenoeg optimaal gezuiverd afvalwater hun installatie verlaat, maar ook omdat deze milieuwinst hand in hand gaat met financiële voordelen en een voldoende rendement op geïnvesteerd vermogen. Toenemende kosten van energie en krapte op de grondstoffenmarkt, gecombineerd met nieuwe technologieën, bieden nieuwe uitdagingen en kansen. Bijvoorbeeld door het biogas uit de anaërobe reactor met een hoog rendement om te zetten in elektriciteit. De gemeente Brummen heeft actief meegewerkt om de start van Industriewater Eerbeek mogelijk te maken.

Economische en ecologische ambities
Afvalreductie, schone energie, grondstoffenketens, circulaire processen en verantwoord watergebruik: allemaal belangrijk voor een duurzame toekomst. Duurzaam en energieneutraal produceren met zo min mogelijk afval: dat is goed voor het milieu én voor onze economie. De Cleantech Regio ondersteunt ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties in hun schone ambities: daarin passen zowel energieneutrale dorpen als een vitale papierindustrie als duurzame oplossingen voor vervoer en mobiliteit. 

Aanmelden voor de Estafette
Het Gelders Circulaire Estafettestokje wordt doorgegeven van gemeente naar gemeente. Gemeenten kunnen een eigen project of initiatieven van anderen aandragen voor ontvangst van het estafettestokje. Aanmelden kan op info@greencapitalchallenge.nl 

Werk maken van afval
Gelderland maakt werk van de circulaire economie: een duurzame economie waarin afval de nieuwe grondstof is. In 2030 moet de circulaire economie in Gelderland zorgen voor 700 miljoen extra omzet, 5000 nieuwe banen en 50% minder grondstofgebruik in de industrie. Gelderland wil de eerste afvalloze provincie van Nederland worden.