Stedendriehoek

‘Het Rijk laat ons in de steek’

ZUTPHEN – Bij de voorjaarsnota van het Rijk bleken de vooruitzichten voor alle gemeenten in Nederland ongunstig. Door de financieel zeer gezonde situatie in Zutphen werd desalniettemin rekening gehouden met een net sluitende begroting.

“Helaas laat het Rijk ook Zutphen in de steek. De gemeente wordt de komende jaren niet gecompenseerd voor gestegen cao-kosten bij gecontracteerde partners van de gemeente”, aldus wethouder Eva Boswinkel, portefeuillehouder financiën. “Dat was tot nu toe wel het geval. Helaas betekent dit in Zutphen ook dat voor 2025, 2026 en 2027 rode cijfers worden geschreven. Het gaat om een bedrag van structureel €800.000, dat de gemeente te kort komt. Dit heeft consequenties voor de nieuwe plannen die college en gemeenteraad kunnen maken voor de komende jaren.”

Ieder jaar wordt begin juni duidelijk hoeveel geld het rijk aan de gemeenten overmaakt om hun kosten van te kunnen betalen.

In 2025 toch tijdelijk tekort

Het is van tevoren altijd onduidelijk hoeveel dat is, maar er zit altijd een compensatie in voor extern gestegen kosten. Het al wel aangekondigde ‘dal’ in 2026, dat al verwacht werd door gemeenten in Nederland, is door het demissionair kabinet al naar 2025 getrokken. Voor dat jaar ontvangt de gemeente slechts €200.000, waar ze eigenlijk minstens 3 miljoen zou moeten ontvangen. De gemeente kan dit enigszins compenseren, maar niet alles. Op donderdagavond 6 juni is de gemeenteraad hierover geïnformeerd door wethouder financiën Eva Boswinkel (zie foto). Voor de meerjarige planning (2028) verwacht Zutphen weer zwarte cijfers.

Reactie wethouder

“Het geld dat we voor dit jaar van het Rijk krijgen, is echt te weinig om de gestegen inflatiekosten en loonstijgingen door nieuwe cao’s bij gecontracteerde leveranciers te dekken. Samen met de gemeenteraad zullen we moeten onderzoeken hoe we de impact op onze inwoners zoveel mogelijk kunnen beperken. Het betekent ook dat de uitvoering van het coalitieprogramma voor 2025 en 2026 onder druk komt te staan”, zo licht wethouder Boswinkel toe. “Het rijk laat alle gemeenten in Nederland in de steek. Uiteraard verenigen we ons strijdbaar in Den Haag. Maar voor de korte termijn moeten we dit goed oplossen voor de inwoners in Zutphen en Warnsveld.”

Algemeen

De mei-circulaire is belangrijk voor gemeenten omdat het hen informeert over de hoeveelheid geld die ze het komende jaar van de rijksoverheid krijgen. Dit document helpt gemeenten om hun begroting en financiële planning beter voor te bereiden. Het geeft inzicht in de verdeling van middelen voor bijvoorbeeld zorg, onderwijs en infrastructuur, waardoor gemeenten weten hoeveel ze kunnen uitgeven en waar ze mogelijk moeten bezuinigen of extra kunnen investeren.