Stedendriehoek

Het Plein en Zutphense Uitdagingnversterken hun samenwerking

ZUTPHEN – De Zutphense Uitdaging en Het Plein besloten in 2012 de krachten te bundelen. De samenwerking bleek succesvol en wordt daarom ook in 2017 voortgezet. Vorige week ondertekenden Hendrik Noppen, directeur van Het Plein en Armijn van Roon, projectleider van de Zutphense Uitdaging de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

Werkzoekenden die ondersteuning krijgen van Het Plein, ondersteunen de vrijwilligers van de Zutphense Uitdaging bij hun maatschappelijke doelstelling en doen gelijktijdig werkervaring op. Via het netwerk van de Zutphense Uitdaging vond menig werkzoekende een baan.

De Zutphense uitdaging is een netwerk van vrijwilligers uit het bedrijfsleven die er samen voor zorgen dat sociale initiatieven een stap verder komen. Dit doen ze kennis, kunde, menskracht en materialen in te zetten. De Zutphense Uitdaging draait voor 95% op vrijwilligers. Deelnemers van Het Plein aan het project ondersteunen deze vrijwilligers in hun werkzaamheden, met taken passend bij hun interesses en eventuele ontwikkelvraagstukken. Armijn van Roon: “Deze samenwerking draagt op twee manieren bij aan een betere samenleving; we creëren extra ondersteuning voor onze sociale doelstelling en we creëren concrete kansen voor werkzoekenden.”

Begeleiding op de werkvloer
Deelnemers worden op dit moment drie dagen in de week begeleid door vrijwillig coördinator Lambert Kouwenberg. Armijn: “Helaas gaat Lambert met pensioen. Hij heeft veel betekend voor de deelnemers van dit project. Gelukkig neemt Rini Koops, een werkzoekende van 60+, deze taak straks op zich. Zo hebben wij weer een spin in het web, en krijgt Rini de kans zich te profileren in het netwerk.”

Netwerken werkt
Onder anderen Petra Fokkema laat zien dat netwerken werkt. Het project waarin ze anderhalf jaar investeerde stopte. De teleurstelling was groot. Met haar Pleincoach besloot ze een werkervaringsplek aan te nemen. Petra: “Ik kan iedereen aanraden actief te blijven op de arbeidsmarkt. Niet alleen heb ik bij de Zutphense Uitdaging kunnen werken aan nieuwe vaardigheden, het bracht mij ook in contact met DWR Notarissen waar ik nu een fijne werkplek heb.”
De Zutphense Uitdaging kan ongeveer 10 personen per jaar een werkervaringsplek geven. Van hoog tot laag. Van jong tot oud. Van mensen met veel werknemersvaardigheden tot mensen die zich nog verder moeten ontwikkelen. Iedereen is welkom. De Zutphense Uitdaging ondersteunt talent en het zelfvertrouwen om de stap naar werk te vergemakkelijken. Gemiddeld vindt een derde van deelnemers van Het Plein kort na of tijdens de werkervaringsplek een betaalde baan.