Stedendriehoek

Herinrichting tweede fase IJsselkade van start

Eind september gaat de tweede fase van de herinrichting van de IJsselkade van start. Maandag 20 september start aannemer NTP met de voorbereidingen. Rond de zomer van 2022 is het werk klaar, inclusief de IJsseltrappen aan de rivier.

In 2017-2018 heeft een groot deel van de IJsselkade al een nieuwe, groene inrichting gekregen. Nu is het deel van de kade vanaf het waterwerk tot aan de Havenstraat aan de beurt. Er komen onder andere trappen en graspodia met zitranden, in dezelfde stijl als de rest van de kade.

Maandag 20 september start aannemer NTP met het inrichten van het werkterrein en voorbereidende werkzaamheden. Vanaf 4 oktober begint het aanbrengen van nieuwe damwanden voor de waterkering. In de maanden januari en februari liggen de werkzaamheden even stil. Dit vanwege mogelijke hoge waterstanden en slechte weersomstandigheden. Vanaf medio maart 2022 start de aanleg van de IJsseltrappen en het aanbrengen van het straatwerk.

Verkeersmaatregelen
Aannemer NTP houdt omwonenden op de hoogte van de werkzaamheden. Het werk aan de IJsselkade heeft, afgezien van wat aan- en afvoer van materieel, geen gevolgen voor het autoverkeer op de IJsselkade. Voor de veiligheid is er – wanneer dat nodig is – een korte omleiding voor fietsers.

Rivier in de Stad
De herinrichting van de IJsselkade maakt deel uit van Rivier in de Stad, het gebiedsprogramma dat de verbinding legt tussen de Zutphense binnenstad, de IJssel en De Hoven. Met als doel: een mooie en (water)veilige stad, met volop ruimte voor recreatie en toerisme. Lees meer over Rivier in de Stad op de projectpagina: www.zutphen.nl/rivierindestad.