Stedendriehoek

Herdenkingen Tweede Wereldoorlog

“Gelukkig laten de coronamaatregelen het toe dat dit jaar weer uitgebreider aandacht besteed kan worden aan wat ons tijdens de Tweede Wereldoorlog in Warnsveld overkwam. Na de ramp eind maart 1945 als gevolg van een neergestorte V1 op de Molenbult, volgde in de eerste week van april een hevige, dagenlange strijd voor de bevrijding van Leesten  en Warnsveld”, aldus Henk Mulder.

“Juist in deze tijd waarin we ook hier in Europa moeten meemaken hoe een dictator een vrij land probeert te veroveren, is bezinning op en behoud van onze verworven vrijheid zeer waardevol. In overleg met de adoptiescholen heeft het Herdenkingscomité Tweede Wereldoorlog Warnsveld diverse herdenkingen voorbereid.”

Maandag 28 maart om 11.00 uur is bij het monument op het Thateplantsoen de herdenking van de V1-ramp van 28 maart 1945. Hierbij kwamen twaalf mensen om het leven en werden twintig huizen vernield. Adoptieschool is Kindcentrum Adriaan van den Ende, groep 7. Na afloop is er gelegenheid tot napraten met koffie in de Eekschuur aan de Bonendaal.

Dinsdag 5 april om 11.30 uur is er een herdenking bij het Witte Kruisje op het Paul van Borkplantsoen. Ter herinnering aan Cpl Aimee P. Periard, die als een van de eerste Canadese militairen sneuvelde op de Looër Enk, op 4 april 1945. Adoptieschool is Kindcentrum Lea Dasberg, groep 6.

Donderdag 7 april om 11.30 uur staat men stil bij het Canadezenmonument aan de Kerkhofweg. Ter nagedachtenis aan de 36 Canadese militairen die op destijds Warnsvelds grondgebied hun leven gaven voor onze vrijheid. Adoptieschool is CBS Arcade in Warnsveld, groep 8. Na afloop kan men in gebouw Triangel napraten bij de koffie.

Voorafgaand aan de herdenkingen gaan comitéleden op school met de leerlingen in gesprek en vertellen over hun oorlogservaringen. Bij de monumenten lezen leerlingen hun zelfgemaakte gedichten voor. Belangstellenden zijn uitgenodigd om bij deze herdenkingen aanwezig te zijn.