Stedendriehoek

Groen licht voor tachtig duurzame en betaalbare woningen

BRUMMEN – Vorige week is de overeenkomst voor tachtig nieuwe woningen in Elzenbos ondertekend. De overeenkomst werd ondertekend door wethouder Pouwel Inberg en vertegenwoordiger van de zeven marktpartijen David van der Hulst. Hiermee is de volgende stap gezet om deze woningen te realiseren. De verwachting is dat de eerste woningen in het tweede kwartaal van 2022 in de verkoop gaan. De start van de bouw van de woningen wordt verwacht in de tweede helft van 2022.

Voorzien in behoefte
Met de ondertekening wordt de volgende stap gezet in de realisatie van 54 betaalbare woningen en 26 woningen in de vrije sector. “Hiermee wordt voorzien in een behoefte”, vertelt projectwethouder Pouwel Inberg. “Op onze woningmarkt is een grote vraag naar woningen, vooral onder starters en kleinere huishouders. Het college wil graag voorzien in die behoefte. Met deze ondertekening is dit een stap dichterbij.”

“Wij zijn blij om met deze tachtig woningen Elzenbos II te kunnen bouwen”, voegt David van der Hulst toe. “De woningen voorzien in een grote behoefte in de gemeente Brummen en sluiten goed aan op de wensen van de kopers; denk aan het type woning maar ook aan het energiegebruik, zeker in deze tijd van hoge energieprijzen.”

Andere ontwikkelingen
Op basis van provinciale en regionale woningbouwcijfers werd de gemeente Brummen enkele jaren geleden gedwongen om minder woningen te bouwen. Dit had onder andere grote gevolgen voor het aantal woningen binnen het woningbouwproject Elzenbos. Enkele mooie andere ontwikkelingen zorgden sindsdien voor een eigen invulling van het gebied. Zo biedt het nieuwe woningcomplex van Philadelphia een thuis voor 25 mensen met een verstandelijke beperking. En met de komst van het Voedselbos hebben vrijwilligers een groen hart gecreëerd in deze wijk. Langs de N348 ligt een zonnepark, waar BrummenEnergie lokale groene energie opwekt.

In gesprek met de buurt
Het huidige bestemmingsplan staat wonen in heel Elzenbos II toe. Dit bestemmingsplan moet op een paar kleine onderdelen worden aangepast (bijvoorbeeld om appartementen mogelijk te maken). Eind januari/begin februari wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Daarvoor gaat de gemeente met de buurt in gesprek over de wijzigingen in het bestemmingsplan en de start van het inrichtingsplan openbare ruimte. Het inrichtingsplan ligt in lijn met het eerste deel Elzenbos II met dezelfde uitstraling en gebruik van materialen. Het geactualiseerde beeldkwaliteitsplan is in december 2021 door de Raad vastgesteld.

Op de website www.brummen.nl/elzenbos leest men de laatste ontwikkelingen. Op donderdag 20 januari is er een online informatieavond over Elzenbos fase 2. Wie deze wil bijwonen, kan een e-mail sturen naar bijeenkomsten@brummen.nl.