Stedendriehoek

Groen licht voor aanleg zonnepark Hall

De aanleg van een zonnepark aan de Oude Zutphenseweg in Hall gaat door. Die conclusie kan getrokken worden nadat de hoogste bestuursrechter de ingediende bezwaren van omwonenden ongegrond verklaarde.

“Een belangrijk moment”, laat wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen weten. “Dit zonnepark in Hall gaat een belangrijk deel van onze opgave invullen als we het hebben over de opwekking van duurzame energie.” Samen met andere projecten bij de Doonweg in Eerbeek en de Elzenbos in Brummen zetten lokale ondernemers en BrummenEnergie mooie stappen op weg naar groene energieopwekking.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State maakte onlangs haar uitspraak bekend over het ingestelde hoger beroep. Eerder al had Rechtbank Gelderland de omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonnepark in Hall ongegrond verklaard. Diverse omwonenden waren tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Zij konden hun standpunten toelichten tijdens een zitting bij de Raad van State in november. In de uitspraak laat de Raad van State weten dat er voldoende onderzoek is gedaan naar flora en fauna. Ook zijn omwonenden voldoende bij het plan betrokken. Er is dus geen reden om het gemeentelijke besluit om de omgevingsvergunning te verlenen niet in stand te laten.

Aangepast plan

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de komst van een zonnepark met een oppervlakte van 36 hectare. Op 27 hectare komen zonnepanelen. Het gaat hierbij voornamelijk om landbouwgrond aan weerszijden van de Oude Zutphenseweg in Hall. Aan het plan voor het zonnepark is al langere tijd door de initiatiefnemer gewerkt. Er is veel overleg geweest met gemeente, omwonenden en belangenorganisaties. Het Gelders Genootschap heeft meegekeken naar de landelijke inpassing van de zonnepanelen. Alle inbreng en zienswijzen hebben ook geleid tot een grondige aanpassing van het plan.

Een belangrijke wijziging is dat de zonnepanelen maximaal 1,5 meter hoog worden. Ze blijven dus onder ooghoogte. Rondom het zonneveld komen struiken en planten uit de streek te staan. Dit in combinatie met bloemrijke akkerranden en kruidenrijk grasland. Ook wordt een hekwerk geplaatst. In dat hek komen openingen, zodat groot wild (denk aan de das) er doorheen kan.

Bijdrage aan ambitie energieneutraliteit

De gemeenteraad heeft in 2019 besloten af te wijken van het geldende bestemmingsplan om de aanleg van dit zonnepark mogelijk te maken. Op basis hiervan kon het college een omgevingsvergunning verlenen. Met dit besluit en nu ook de rechtelijke uitspraken van zowel de rechtbank in Gelderland als de Raad van State, kan de initiatiefnemer verder met de voorbereidingen om de zonnepanelen te plaatsen. Gezien de omvang van het gebied kan het veld straks zo’n 8.000 huishoudens in de gemeente voorzien van duurzame elektriciteit. Een grote bijdrage dus aan de ambitie van de gemeente om in 2030 energie-neutraal te zijn.