Stedendriehoek

Goedkeuring snelle toets IZA Gelre ziekenhuizen

APELDOORN/ZUTPHEN – Gelre ziekenhuizen heeft goedkeuring ontvangen op de plannen voor locatieprofielen, die voor een ‘snelle toets’ zijn ingediend voor gelden uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). De twee grootste regionale verzekeraars, Zilveren Kruis en Coöperatie VGZ, beoordeelden de plannen en spreken hun steun hiervoor uit. Met de invoering van locatieprofielen heeft Gelre keuzes gemaakt in welke zorg op welke locatie wordt aangeboden.

Samenwerking is succesfactor

Succesfactor hierbij is de samenwerking tussen Gelre en regionale zorgorganisaties. HOOG (Huisartsen Organisatie Oost-Nederland), Witte Kruis, de verloskundige coöperatie IJssel-Berkelland, Zilveren Kruis en VGZ zijn actief betrokken bij de inhoud van de plannen voor locatieprofielen en ook de implementatie ervan. “Zo bereiken we gezamenlijk als zorgpartners dat de zorg kwalitatief goed en betaalbaar blijft voor de inwoners in regio Apeldoorn en Zutphen. Bovendien blijft de (acute) zorg voor de inwoners toegankelijk, omdat we schaars personeel efficiënt inzetten en zwaardere zorg kunnen voorkomen. Een mooi voorbeeld van de samenwerking is de invoering van het spoedplein in Zutphen en in Apeldoorn. Op het spoedplein werken zorgprofessionals van HOOG en Gelre ziekenhuizen samen om patiënten de best mogelijke spoedzorg te geven. Ook ambulancedienst Witte Kruis is betrokken, zodat hun zorg nauw aansluit op de spoedpleinen.” De volgende stap in het proces is het opstellen van een transformatieplan. Als dat plan wordt goedgekeurd en de afgesproken resultaten worden behaald, komen de gelden beschikbaar.

Meer over het Integraal Zorgakkoord (IZA)

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staan afspraken om te zorgen voor toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg in de toekomst. De uitdaging de komende jaren is om de zorg met minder personeel te organiseren of om zorg te voorkomen. Dit is nodig om de groeiende zorgvraag op te vangen. Hiervoor zijn veranderingen en daarmee ook investeringen nodig in de zorgsector. Geld dat nodig is om de zorg te veranderen, wordt landelijk beschikbaar gesteld en toegekend door de twee grootste regionale zorgverzekeraars. (Foto: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen)