Stedendriehoek

Goede resultaten afvalinzameling in Brummen

BRUMMEN/EERBEEK – Het gaat goed met de afvalinzameling in de gemeente Brummen. In 2013 heeft de gemeenteraad van Brummen doelstellingen vastgesteld voor het inzamelen van huishoudelijk afval in haar Afvalbeleidsplan voor de jaren 2013-2017. Zo vlak voor het einde van deze periode kan worden geconcludeerd dat de inwoners van Brummen de afgelopen vier jaar minder afval zijn gaan aanbieden en dit afval ook beter zijn gaan scheiden.

Het gescheiden aanbieden van afval maakt hergebruik van grondstoffen mogelijk. Een positieve bijkomstigheid voor de inwoners is dat mede dankzij de betere afvalscheiding, de afvalstoffenheffing ook verlaagd kon worden. Een gemiddeld gezin in de gemeente Brummen is nu 25% minder kwijt voor haar afval dan in 2013.

In 2016 werd 70% van het afval gescheiden aangeboden; dit was 59% in 2013. Vooral de invoering van de minicontainer voor de inzameling van plastics, metalen en drankkartons (PMD) heeft een meetbaar positief effect gehad op de afvalscheiding. Naast de PMD wordt groente, fruit en tuinafval (GFT), papier, glas, boeken, elektronica, speelgoed en textiel (BEST-tas) en chemisch afval apart ingezameld. 

Binnenkort start de gemeente met een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaar. Hoewel de inzamelingsresultaten nu goed zijn, kan het nog beter. Opvallend is bijvoorbeeld de nog relatief grote hoeveelheid GFT-afval in de restafvalcontainer, terwijl de GFT-container vaker opgehaald wordt en bovendien veel goedkoper is.

Het uiteindelijke doel is om in 2030 niet meer dan 10 kilogram restafval per inwoner per jaar te produceren. De gemeente zit nu nog op ongeveer 110 kilogram per inwoner per jaar en moet dus nog wat stappen zetten om dit doel te bereiken.