Stedendriehoek

Geschiedenis van Zutphen en Warnsveld onder de loep

ZUTPHEN – De Historische Vereniging Zutphen verzorgt binnenkort een aantal avonden waarop diverse elementen uit de geschiedenis van Zutphen en Warnsveld vanuit verschillende aspecten worden belicht. Er wordt afgetrapt met ‘Het ontstaan van het dorp Warnsveld’ door Michel Groothedde, stadsarcheoloog te Zutphen, op woensdag 22 november vanaf 19.30 uur in ’t Warnshuus, Dreiumme 43 te Warnsveld.

Het ontstaan en de vroegste geschiedenis van het dorp Warnsveld is lang duister geweest. Niet geheel vrij van chauvinisme werd wel beweerd dat Warnsveld ouder moest zijn dan Zutphen en dat de Zutphense kerk een dochterparochie van Warnsveld zou zijn, maar historisch bewijs ervoor ontbrak. Al ruim tien jaar vindt er structureel archeologisch onderzoek plaats in het dorp. Alle nieuwbouwplannen en herinrichtingen van straten worden vergezeld van archeologisch onderzoek. En dat heeft een geheel nieuw licht op de Warnsveldse historie opgeleverd. De cursusavond gaat in op de landschappelijke basis, de prehistorische bewoningsresten in het dorp, de ligging van die nederzettingen in het grotere regionale geheel, de historische relatie met Leesten, het ontstaan van het feitelijke kerkdorp en de ontwikkeling van het dorp tot in de 19e eeuw. Bezoekers van de cursusavond maken kennis met bekende en onbekende middeleeuwse boerderijen, herbergen, de pastorie en de kerk. Vanaf de 19e eeuw is de ontwikkeling goed bekend aan de hand van gebouwen, tekeningen, foto’s, geschreven bronnen en verhalen.

De woensdagen daarna zijn er eveneens interessante bijeenkomsten. Het thema ‘Bouwstijlen in Zutphen’ wordt behandeld door Jeroen Krijnen, bouwhistoricus in Zutphen en Doesburg, op 29 november vanaf 19.30 uur in het Regionaal Archief Zutphen. Deze verdiepingsmodule behandelt de verschillende bouwstijlen en -perioden die in de loop der eeuwen in Zutphen hun sporen hebben nagelaten. Deze lezing gaat gepaard met veel en aansprekend beeldmateriaal.

‘Zutphense Iconen’ worden besproken door Christiaan te Strake, conservator stads- en streekgeschiedenis Musea Zutphen, op 6 december vanaf 19.30 uur in de Musea Zutphen. In de module Zutphense Iconen wordt tijdens de lezing aandacht besteed aan iconen als Sir Philip Sidney, Robert Jasper van der Capellen tot den Marsch, burgemeester Dijckmeester en de onbekende vrouw die in 882 slachtoffer werd van de bloedige aanval van de Vikingen op de stad Zutphen. Daarnaast kijkt hij met de bezoekers ook naar iconische voorwerpen en gebouwen, zoals de Sint-Walburgiskerk, de Wijnhuistoren en de IJsselbrug. Maar ook naar ‘schitterende voorwerpen’ als het Liber Aureus, de Maan- en Klaagbrief, de Zutphense Globe, de oudste foto van Nederland, en het takje en de zaag van de Wilhelminaboom. Deze iconen vertellen ieder een verhaal op zich, maar samen vertellen zij het prachtige verhaal van de geschiedenis van Zutphen.

Voor opgave en informatie over kosten en locaties kan men terecht op de website van de Historische Vereniging Zutphen (www.historiezutphen.nl) of per mail aan elo@historiezutphen.nl. Opgave via de cursuscoördinator is ook mogelijk via telefoon 06-83569059, bij voorkeur tussen 17.00 en 19.00 uur.