Stedendriehoek

Gemeentearchief jaren ’80 openbaar

ZUTPHEN – Het archief van de gemeente Zutphen uit de jaren 1981-1990 is nu openbaar en te raadplegen in de studiezaal van het Regionaal Archief Zutphen. Dit archief is de schriftelijke neerslag van álles waarmee de gemeente zich bemoeit. Kern van het archief vormen de series raadshandelingen en besluiten van het college van burgemeester en wethouders.

In het archief trekken de jaren 80 van de vorige eeuw weer aan je voorbij. Zo is er bijvoorbeeld een dossier gevormd naar aanleiding van de gebeurtenissen in de nacht van 22 op 23 december 1981 toen de Hanzehal afbrandde en werden er projecten opgestart om de hoge werkloosheid tegen te gaan. Beter nieuws kwam van de NS die een locomotief van de 1600-serie voorzag van het Zutphens gemeentewapen. Ook zijn het de jaren dat er plannen werden gemaakt voor nieuwe onderkomens voor politie en brandweer; net als veel andere diensten en bedrijven trekken zij in deze periode uit de binnenstad.

Vergunningen en dossiers
Behalve de raadshandelingen bevat het archief hele series hinderwetvergunningen monumentendossiers bestemmingsplannen bodemonderzoeken enzovoorts. Het archief is toegankelijk door middel van een inventaris. Deze inventaris kent een hoofdstukindeling die in grote lijnen de verschillende taakvelden van de gemeentelijke organisatie volgt.
De studiezaal van het Regionaal Archief Zutphen is gevestigd aan de Spiegelstraat 13 te Zutphen en is geopend van dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.