Stedendriehoek

Gemeente Zutphen en waterschap werken samen verder aan IJsselkade

Gemeente Zutphen en Waterschap Rijn en IJssel hebben hun samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van de IJsselkade geactualiseerd. Hiermee kunnen de partijen samen aan de slag met de tweede fase van IJsselkade. De uitvoering begint halverwege dit jaar en omvat onder meer de aanleg van de IJsseltrappen.

De herinrichting van de IJsselkade maakt deel uit van het programma Rivier in de Stad. In 2017 hebben de gemeente en het waterschap een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor dit programmaonderdeel. Deze overeenkomst ging over het opknappen van de IJsselkade in combinatie met het vervangen van de waterkering.

De eerste fase van de herinrichting is in 2018 afgerond. Een groot deel van de IJsselkade heeft toen al een groene inrichting gekregen, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De rijbaan is vernieuwd. Onder de rijbaan zijn kabels en leidingen vervangen. Ook heeft de IJsselkade nieuwe verlichting. De Berkelbrug, waar de Berkel uitmondt in de IJssel, is vernieuwd. Samen met het waterschap heeft de gemeente Zutphen een deel van de hoogwaterkering vervangen. Er ligt een nieuwe deksteen op en de kering heeft een nieuwe bakstenen ‘bekleding’. Het monument op de IJsselkade, dat herinnert aan de executie van 9 verzetsstrijders op 31 maart 1945, is verplaatst naar de plek van de moorden. Een tiende man overleefde de executie. Op een gedenksteen staan de namen van de strijders.

Oude IJsselbrug

De oude IJsselbrug verbindt De Hoven en de binnenstad. Om deze verbinding te verbeteren, is een breder en prettiger fiets- en voetpad aangelegd over de rivier. Dit loopt van de IJsselkade tot de Tichelbeeksewaard. Een lange bank vormt de scheiding tussen het fietspad en het voetpad. In de bank staan verwijzingen naar belangrijke momenten in de geschiedenis van Zutphen. De balustrade is van glas, met een stalen balk bovenop. Het fietspad aan de Hovense kant is ook vernieuwd. Het voetgangerspad loopt van de IJsselkade naar de Tichelbeeksewaard. Met een trap kun je naar beneden en via de uiterwaarde naar De Hoven. De brug heeft nieuwe, duurzame verlichting gekregen. De kleur verandert mee met de seizoenen. De verlichting is voor een groot deel verwerkt in de bank. Aan de onder- en bovenkant van de brug is onderhoud uitgevoerd. Het asfalt op de rijbaan is nieuw. De brug is beter bestand tegen hoge temperaturen. De gemeente hoeft hem daardoor niet of nauwelijks te koelen bij heet weer. De ‘machinekamer’ van de hefbrug is ook vervangen.

De boogbrug is geschilderd in een nieuwe kleur: grijsblauw. Het ‘brugwachtershuisje’ kreeg ook de nieuwe kleur. Toen het schilderwerk af was, ontstond er beroering omdat een deel van de brug (de ‘aanbrug’) aan de Hovense kant niet was geschilderd. Bewoners hebben de brug toen afgeschilderd. De gemeente maakte hiervoor budget vrij en zorgde dat het schilderen goed en veilig gebeurde. De officiële opening van de brug was op 12 december 2017.

Tichelbeeksewaard

De Tichelbeeksewaard langs de IJssel ligt centraal in het gebied van Rivier in de Stad. Dit natuurgebied vormt een groene verbinding tussen de binnenstad, de IJssel en De Hoven. Met enkele paden is een wandelrondje van 1,3 kilometer gemaakt waar je lekker kunt uitwaaien. Het pad is ook toegankelijk met rollator en kinderwagen. Daarnaast is er een pad van ‘boomstammen’ van beton en een graspad. Op verschillende uitzichtpunten kun je even uitrusten en genieten van het mooie uitzicht.

Opknapbeurt waterwerk

Fase 2 behelst onder meer een opknapbeurt van het waterwerk. Al vele zomers spelen er kinderen in en om het waterwerk op de IJsselkade. Het waterwerk blijft daarom op de kade. Langs de IJssel komen brede trappen. Hierop kan je heerlijk zitten en genieten van de zon en de langsvarende schepen. De trappen geven de rivier ook iets meer ruimte bij hoge waterstand. Op de IJsselkade stond eethuis de Kade. Deze kiosk is gesloopt en er komt horeca op een nieuwe locatie op de kade. Hiervoor is een prijsvraag gehouden. De eigenaren van restaurant Lekker hebben de prijsvraag gewonnen en werken het ontwerp voor de nieuwe horeca verder uit.

Verbinding met Noorderhaven en historische kademuur

Op dit moment is er niet voldoende geld om de verbinding van de IJsselkade naar de Noorderhaven opnieuw in te richten. De historische kademuur, ontdekt tijdens archeologische onderzoeken in de Noorderhaven, blijft voorlopig ook onzichtbaar. Deze kademuur is gebouwd in 1863, oorspronkelijk als vestingwerk. Na 1881 werd de muur in gebruik genomen als laadloskade. Hij zit nu onder de grond.

Aanpassingen en afspraken vastgelegd

In de afgelopen jaren zijn de plannen voor de tweede fase van de IJsselkade aangepast. Dat vormt de aanleiding om de bestaande overeenkomst aan te vullen. In de aanvulling staan onder andere afspraken over de coupure in de waterkering bij de Brugstraat en het aanpassen van de waterkering en de inrichting van de openbare ruimte tussen de IJsselbrug en Noorderhaven. Daarnaast is er voor een deel van de aanpassing van de waterkering subsidie toegekend vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In de aanvulling op de overeenkomst zijn de afspraken over de verdeling van de subsidie formeel vastgelegd.

Beide partijen hebben de aanvulling op de overeenkomst met een (digitale) handtekening bekrachtigd. Doel is om de werkzaamheden uiterlijk 2022 af te ronden.