Stedendriehoek

Gelre Zutphen start sportloket voor revalidatiepatiënten

ZUTPHEN – In Gelre Zutphen start deze maand op dinsdagen een sportloket bij de polikliniek revalidatiegeneeskunde. Dit sportloket vormt de schakel tussen het ziekenhuis, revalidatiecentrum en de sportwereld voor revalidanten tijdens en na de revalidatiebehandeling. Zo wordt een impuls gegeven aan een blijvende actieve leefstijl van de (ex)revalidant.

 

Revalidatiearts Marike Harmsen: “Sport en beweging is voor iedereen belangrijk. Mensen met een functionele beperking kunnen, ondanks de revalidatie, inactiever worden dan mensen die geen beperking hebben en daardoor een groter risico lopen op andere gezondheidsklachten. Wij merken dat veel patiënten aan het eind van hun revalidatiebehandeling graag weer willen bewegen of sporten, maar niet goed weten hoe dit weer op te pakken. Daarom zijn wij heel blij dat wij hen nu kunnen verwijzen naar de beweegconsulent van het sportloket.”

Mensen activeren tot bewegen
Beweegconsulent en psychomotorisch therapeut Mirjam Beltman (zie foto) verzorgt het sportloket in Gelre Zutphen. Ze vertelt: “Na verwijzing zie ik de revalidant op het sportloket. Tijdens dit adviesgesprek bespreek ik eerst welke wensen voor sport en bewegen hij of zij heeft en wat past bij de fysieke mogelijkheden. Ook onderzoek ik met de patiënt welke sporten op welk niveau mogelijk zijn en geef advies hoe de revalidant dit het beste op kan pakken. Dit is maatwerk omdat elke functiebeperking weer anders is. Verder motiveer en begeleid ik de patiënt de beweging in het dagelijks leven in te bouwen. Voor veel mensen betekent dit toch een gedragsverandering. Het belangrijkste is dat de motivatie vanuit de patiënt zelf komt, want zo houdt hij of zij het beste het bewegen vol. Ik beschik over een netwerk aan sport- en beweegmogelijkheden in de regio en adviseer desgewenst over een passende beweeg- en/of sportplek dichtbij huis. Zo nodig overleg ik bijvoorbeeld met een sportschool over een programma op maat. Vervolgens ondersteun ik nog een paar keer telefonisch om bewegen en sporten blijvend onderdeel te laten worden van het dagelijks leven. En mocht het niet goed gaan, onderzoeken we samen opnieuw welke sport wel passend is.”

Succesvol programma
Het sportloket komt voort uit het landelijke programma Revalidatie, Sport en Bewegen en richt zich op het structureel aanbieden van bewegen en sport aan (ex)revalidanten van zorginstellingen. Dit programma is in meerdere centra wetenschappelijk onderzocht, zeer positief geëvalueerd door (ex)revalidanten en beweegconsulenten en mede daardoor inmiddels een erkende interventie.  Het sportloket in Gelre Zutphen is mogelijk gemaakt door een tweejarige subsidie van de Provincie Gelderland, Ministerie van VWS en Stichting Onbeperkt Sportief. Onderzocht wordt hoe het sportloket vervolgens onderdeel kan uitmaken van de reguliere financiering voor revalidatiegeneeskunde en ook voor andere specialismen ingezet kan worden. Lees meer op: www.gelreziekenhuizen.nl/Sportloket-Zutphen