Stedendriehoek

Gelijke kansen voor jongeren

ZUTPHEN – Tijdens de Gelijke Kansen Week, onderdeel van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), verzorgt 2GetThere op vrijdag 27 januari vanaf 16.30 uur een inspirerend en informatief evenement voor jongeren in Het Koelhuis, Coenensparkstraat 1 te Zutphen.

2GetThere is partner in de GKA en vindt, net als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), dat jongeren met gelijke mogelijkheden ook gelijke kansen verdienen. 2GetThere zet zich hier al bijna acht jaar voor in en sinds afgelopen zomer ook in Zutphen. En met succes. Tijdens het evenement van komende vrijdag nemen jongerencoaches en jongeren van 2GetThere de bezoekers mee in het (succes)verhaal van 2GetThere, de ervaringen en resultaten. Er zijn ook muzikale bijdragen van jongeren en coaches. Het duurt tot ongeveer 17.45 uur.

Susanne ten Doesschate-Boekelman is initiatiefnemer en de drijvende kracht achter 2GetThere. Haar kracht is enthousiasmeren en verbinden.  “Jongeren sluiten zichzelf weer aan op de maatschappij, als zij op zichzelf aangesloten zijn. Dit kunnen we niet afdwingen, maar hiertoe moeten we faciliteren en inspireren.” Het geheim van Susanne’s aanpak zit ‘m in het aangaan van verbinding(en) vanuit het hart. Het is haar doel om 2GetThere uit te rollen over de hele wereld. De erkenning van de International Labour Organisation helpt haar hier goed mee op weg.

2GetThere is een coachproject van, voor en door jongeren en jongerencoaches. Een kleine vijftig jongeren zijn sinds de start van het project in januari 2010 opgeleid tot jongerencoach. Op hun beurt coachen zij jongeren uit hun eigen omgeving en eigen netwerk naar school, werk of een combinatie van beide. Ook zorgen zij dat jongeren die dreigen uit te vallen op school of in werk preventief geholpen worden om uitval tegen te gaan. Vaak in combinatie met hulp- en dienstverleningsorganisaties voor jongeren. Susanne: “De gedachte achter het coachen van de eigen doelgroep is dat jongeren elkaar wel weten te vinden, dezelfde taal spreken en er sprake is van herkenning en daardoor lage drempels. Het project heeft naast activiteiten en inzet om jeugdwerkloosheid te verminderen, vanzelfsprekend een directe link met activiteiten die in het kader van ‘Aanval op de schooluitval’ zijn opgestart.”

De Gelijke Kansen Alliantie wil gelijke kansen voor kinderen met gelijke talenten bevorderen. Dit gebeurt onder andere door structureel jaarlijks extra geld hiervoor beschikbaar te stellen door het ministerie van onderwijs. Ook kunnen ouders, docenten, schoolbestuurders, onderzoekers, werkgevers en maatschappelijke instellingen zich in de Gelijke Kansen Alliantie verenigen. Via het platform www.gelijke-kansen.nl kunnen zij goede ervaringen met elkaar delen en van elkaar leren.