Stedendriehoek

‘Geldzorgen oplossen kost nu eenmaal tijd’

Het Steunpunt Geld & Administratie in de gemeente Brummen houdt op dinsdag en woensdag inloopuren voor hulp bij financiële en administratieve zaken. Soms zijn financiële problemen te groot om tijdens het inloopuur te behandelen. Of er is meer begeleiding nodig. Dan kom je terecht bij een budgetcoach. Bijvoorbeeld bij Maria Bruggink.

De budgetcoach helpt je om inzicht te krijgen in je inkomsten en uitgaven. En maakt met jou een plan om schulden af te lossen. “Ik begin altijd met een kennismakingsgesprek”, vertelt Maria Bruggink. “Want als we samen aan de slag gaan om grip op je financiën te krijgen, moet het wel klikken. We proberen de belangrijkste financiële problemen zo snel mogelijk op te lossen. Maar we hebben vaak wel één of twee jaar lang contact. We hebben geen haast: geldzorgen oplossen kost nu eenmaal tijd.”

Inkomsten en uitgaven

Maria start met het maken van een maandbegroting. “Je ziet dan meteen of het uitgavenpatroon past bij de inkomsten. Is dat niet het geval? Dan moeten inkomsten en uitgaven in evenwicht komen. Pas dan kun je beginnen met het aflossen van schulden.”

Schulden oplossen

Als Maria probeert inzicht te krijgen in de schulden die iemand heeft, krijgt ze vaak een hele stapel enveloppen. “Ik probeer dan om betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. Zijn de schulden echt veel te hoog? Dan is schuldsanering de enige oplossing. Je moet dan drie jaar lang zo veel als mogelijk de schulden betalen. Daarna wordt de rest van de schulden kwijtgescholden. De papieren die hiervoor nodig zijn, verzamel ik samen met de cliënt. De coördinator van het steunpunt regelt het vervolg. Als de cliënt het wil, kan ik bij de gesprekken aanwezig zijn.”

Coaching

Heeft een cliënt de financiën weer een beetje op orde? Dan houdt Maria regelmatig contact. “Je bouwt samen een band op”, zegt Maria. “Het is fijn om te zien dat je iemand echt kunt helpen. Dat trok mij ook aan in het werk als budgetcoach. Naast inzicht in financiën is het minstens zo belangrijk dat je goed kunt luisteren en coachen. Daar help je mensen verder mee.”

Mooi vrijwilligerswerk

De budgetcoaches zijn vrijwilligers. Ze hebben nauw contact met het Steunpunt Geld & Administratie en bespreken waar nodig zaken met coördinator Willem van de Bilt. Hij is ook degene die cliënten doorverwijst naar de budgetcoaches. Wie belangstelling heeft voor een functie als budgetcoach, kan hem bellen op 0575-561988.