Stedendriehoek

Geen reden tot bezorgdheid in speeltuinen

Het onderzoek naar de bodemkwaliteit van de speeltuinen in de oude kernen van de gemeente Zutphen (centrum, de Hoven en oude kern Warnsveld) is afgerond. Van de vijftien onderzochte speeltuinen hebben er elf een goede bodemkwaliteit. Bij vier speeltuinen is een matige bodemkwaliteit aangetroffen: het loodgehalte in de bodem is daar licht verhoogd boven de advieswaarden. De GGD geeft aan dat er geen reden is tot bezorgdheid. Wel is het advies om goed handen te wassen na het buitenspelen.

Lood heeft bij jonge kinderen (tot pakweg 7 jaar) een nadelig effect op de ontwikkeling van de hersenen. Kinderen krijgen lood uit de bodem vooral binnen via hand-mondcontact tijdens het spelen. Echter zijn de gezondheidsrisico’s klein bij de vier speeltuinen: de concentraties lood zijn slechts licht verhoogd; op de plekken waar het meest gespeeld wordt, ligt schoon speelzand; de overige grond is met gras of tegels bedekt. Kinderen komen dus niet gauw in aanraking met de grond.

Advies van de GGD

De gemeente heeft advies gevraagd aan de GGD. Volgens de GGD is er geen reden tot bezorgdheid. De gemeente hoeft niet direct iets te doen bij de vier speeltuinen met matige bodemkwaliteit. Als de speeltuinen op een later moment worden vernieuwd, is het advies om dan wél de grond af te graven en te vervangen voor schone grond. De gemeente neemt dit mee in de planning.

Adviezen voor inwoners

De GGD geeft de volgende adviezen om te voorkomen dat (jonge) kinderen te veel lood binnenkrijgen: spelen de kinderen buiten? Laat ze dan goed hun handen wassen na het spelen. Dat is altijd een goed idee, want ook ander straatvuil kan schadelijk zijn voor de gezondheid; heeft u een moestuin? Dan is het verstandig om de groenten extra goed te wassen. Was ook zelf uw handen nadat u hebt getuinierd; doe schoenen binnen uit of veeg ze goed schoon voor het naar binnen gaan; stofzuig en dweil regelmatig, vooral als er grond naar binnen is gelopen.