Stedendriehoek

Facelift voor Stationsstraat in Zutphen

De gemeente start samen met bewoners en ondernemers in de Stationsstraat met een pilot om de straat en aanloop naar de binnenstad prettiger te maken. Zo komt er meer ruimte voor de terrassen en een twee-richtingsfietspad aan de kant van de Spar. De pilot loopt tot het einde van het terrasseizoen, 1 oktober.

Wethouder Annelies de Jonge: “De Stationsstraat is een levendige straat en een belangrijke entree voor onze binnenstad. Samen met bewoners en ondernemers kijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat het prettig verblijven is in de Stationsstraat. Dat heeft geleid tot een aantal tijdelijke aanpassingen die we op korte termijn kunnen realiseren.”

“De aanpassingen op een rij: terrassen krijgen de ruimte. Het fietspad aan de kant van de terrassen wordt daarom tijdelijk afgesloten; fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de kant van de Spar. Hier komt tijdelijk een twee-richtingsfietspad; de fietsrekken bij de Spar worden weggehaald. Op die manier krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte. Fietsers zijn te gast in de straat, houd daarom rekening met elkaar; fietsparkeren kan nog steeds onder het station of bij de fietsrekken aan de Overwelving. Omdat het om een pilot gaat, kunnen we tussentijds bijsturen waar nodig. Daarnaast evalueren we de pilot samen met inwoners en ondernemers na 1 oktober.”