Stedendriehoek

Extra bemensing stembureaus Brummen

“Er zijn extra mensen nodig om de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart volgend jaar soepel te laten verlopen.” Burgemeester Alex van Hedel is op zoek naar maatschappelijk betrokken inwoners die op woensdag 17 maart 2021 actief willen zijn bij een stembureau in de gemeente Brummen. “Het is een mooie kans om uw betrokkenheid bij de democratie te tonen én van dichtbij een verkiezing mee te maken.” Tot en met dinsdag 15 december kunnen belangstellenden hun interesse kenbaar maken via de gemeentelijke website www.brummen.nl/verkiezingen.

De gemeente Brummen is uitstekend in staat om verkiezingen te organiseren, zo heeft het verleden uitgewezen. “Maar deze keer zijn de verkiezingen toch echt anders”, laat Van Hedel weten. “Door het coronavirus zijn er allerlei extra maatregelen genomen om de verkiezingen soepel, maar ook veilig te laten verlopen.” De burgemeester weet dat hij een beroep kan doen op veel ervaren stembureauleden. En ook de gemeentelijke medewerkers dragen allemaal hun steentje bij. “Maar dat zal niet genoeg zijn deze keer. Dus extra mensen zijn van harte welkom.”

Om actief te kunnen zijn voor een stembureau, gelden er wel enkele belangrijke voorwaarden. Zo moet iemand op de dag van de stemming minimaal 18 jaar zijn en fysiek in staat om een lange dag op het stembureau te zitten. Ook is het cruciaal dat een stembureaulid de Nederlandse taal goed beheerst en duidelijk en helder communiceert. Ook is het belangrijk om stressbestendig, representatief en behulpzaam te zijn. “Voldoet u aan dit signalement, dan kunt u zich aanmelden als stembureaulid of stemmenteller”, concludeert Van Hedel.

Maar wat Van Hedel minstens zo belangrijk vindt, is het verantwoordelijkheidsgevoel van een stembureaulid. “Met elkaar geven we invulling aan onze democratie. Zo zit je als stembureaulid letterlijk aan de andere kant van de tafel. En draag je bij aan ons democratisch verkiezingsproces.” Op de gemeentelijke website www.brummen.nl en ook op de landelijke website elkestemtelt.nl is veel informatie te vinden over wat het werk bij een stembureau feitelijk inhoudt. “Je werkt samen met een team, onder verantwoordelijkheid van een voorzitter. Administratief moet je een kei zijn. Je controleert bij elke stem de identiteit van de kiezer, je reikt het stembiljet uit, zorgt dat het stemmen volgens de regels gebeurt, beantwoordt vragen over het stemproces en na 21.00 uur gaat het tellen van de stemmen beginnen. Dat kan wel eens tot na middernacht duren.”

Vanwege het coronavirus zijn er al diverse aanpassingen bekend gemaakt. “Het aantal leden op een stembureau is deze keer niet zes maar acht personen. Dit vooral om goed toezicht te houden op de extra coronamaatregelen die bij een stembureau gelden. Immers, de verkiezingen moeten veilig verlopen, zowel voor de kiezer als voor de leden van het stembureau.” Maar er zijn meer veranderingen. Zo kan er in beperkte mate ook al op 15 en 16 maart 2021 gestemd worden. En inwoners vanaf 70 jaar mogen zelfs per post stemmen. Stembureauleden worden vooraf via een (digitale) training goed voorbereid op hun taak. Ook ontvangen zij een vergoeding voor hun werk. “Kijk dus snel op onze website. En geef je op. Maar heb je vragen, neem dan eerst contact op met onze medewerkers van Team Verkiezingen. Dit kan via e-mailadres verkiezingen@brummen.nl. Of bel gewoon met de gemeente. Samen zorgen we er voor dat ook in onze gemeente de Tweede Kamerverkiezingen goed verlopen”, aldus de burgemeester.