Entertainment

Veertien dagen kerst in de Walburgiskerk

Grootschalige kerstconcerten, -zangavonden en -nachtdiensten zijn dit jaar niet mogelijk. Maar een veertiendaags kleinschalig kerstfestival wél.

De Walburgiskerk opent van vrijdag 11 tot en met donderdag 24 december elke dag de deuren van 16.00 tot 19.00 uur, om in deze coronatijd zoveel mogelijk Zutphenaren de gelegenheid te geven van de kerstsfeer en -gedachtes te proeven. Naast de kaarsen in de middeleeuwse kaarsenkroon branden elke dag de kaarsen in twaalf grote kerstbomen.

Elke dag is er een ander samengesteld programma met verhalen, muziek en versnaperingen. Vanwege corona is het aantal bezoekers dat tegelijkertijd in de kerk kan zijn, beperkt. Vooraanmelden via reserveren@walburgiskerk.nl wordt daarom aanbevolen. Jeugd tot en met 15 jaar heeft vrije toegang, anderen betalen 5 euro. Voor meer informatie: www.walburgiskerk.nl.

Kerken samen op kerstmarkt

Op zaterdag 19 december, de laatste zaterdag voor het kerstfeest, geven de gezamenlijke kerken acte de présence op de kerstmarkt. Zoals gebruikelijk wordt aan de bezoekers gratis een pakketje uitgedeeld, en als men dit wil is er ook ruimte voor een gesprek. In het pakketje zit de gebruikelijke krentenwegge en ook is een boekje aanwezig over de betekenis van het kerstfeest. Zie voor meer informatie de website daaromkerst.nl