Entertainment

Het streven naar vrijheid in beeld

Het Stedelijk Museum Zutphen toont Verhalen van Vrijheid/Tales of Freedom, waarin verschillende vormen van vrijheid aan bod komen, want ‘vrijheid’ kent vele gezichten en vele verhalen. Uitgangspunt van deze tentoonstelling is de 75-jarige bevrijding van Nederland. Daarom een terugblik op onze herwonnen vrijheid, maar ook een blik op nu.

Hoe ervaren we (on)vrijheid? En wat betekent vrijheid voor ons? Binnen deze tentoonstelling zijn de uiteenlopende en persoonlijke verhalen van ‘vrijheidszoekers’ prachtig verbeeld in schilderkunst en fotografie. Immers, vrijheid was en is en zal nooit vanzelfsprekend zijn. 75 Jaar geleden herwonnen we in Nederland onze vrijheid. We kregen vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van gender. Kortom, vrijheid om te zijn wie we zelf willen zijn.

In 2020 is vrijheid belangrijker dan ooit. Op heel veel plekken in de wereld is die vrijheid zeer beperkt, door oorlog, politieke omstandigheden, rassenongelijkheid of religieuze discriminatie. Mensen worden op alle mogelijke manieren onderdrukt en kunnen niet vrijuit zijn wie ze willen zijn. Een deel van hen wordt daardoor gedwongen of kiest ervoor om zijn of haar vrijheid ergens anders te zoeken, in een ander land, op een ander continent, ver van de eigen vertrouwde omgeving. Deze vluchtelingen komen ook in onze Nederlandse samenleving terecht, waar ze hopen dat ze hun vrijheid hervinden.

Verhalen van Vrijheid/Tales of Freedom brengt de actualiteit van het streven naar vrijheid in beeld. Daarvoor heeft het museum de samenwerking gezocht met maatschappelijke partijen die zich met dit thema bezighouden zoals Buddy to Buddy (winnaar van het koninklijk Appeltje van Oranje 2018). Ook wordt een podium geboden aan vluchtelingen die zich recent in de stad gevestigd hebben, dan wel die op hun definitieve vrijheid wachten in het asielzoekerscentrum.

Daarnaast hebben ook enkele Nederlandse kunstenaars het thema in den brede of op zeer persoonlijke wijze verbeeld. Aan de hand van enkele indrukwekkende dagboeken uit het Zutphens verleden wordt verteld over het herwinnen van onze vrijheid in 1945. Met werk van Marvel Harris, Mies Olthuis, Mounira Al Sohl, Farzad Ariannejad, Pim Helmich en Dicky Takndare. Met dank aan Buddy to Buddy. De tentoonstelling wil helpen om ‘de vrijheid’ nooit als een gegeven te zien, maar als iets waar we absoluut zuinig op moeten zijn, en waar op alle mogelijke manieren voor ‘gestreden’ mag en moet worden.