Entertainment

Een eeuw nieuws nu online

De Zutphensche Courant van 6 april 1849 (Foto: Collectie Erfgoedcentrum Zutphen)

De eerste steenlegging van de spoorbrug op 22 oktober 1861 door koning Willem III, de opening van de spoorlijn Arnhem-Zutphen op 1 februari 1865, maar ook een bericht over een autobrand op de Overwelving in 1924. Het is allemaal terug te vinden in de Zutphensche Courant, die vanaf 1849 werd uitgegeven door W.J. Thieme. Men kan deze kranten, uit de periode 1849 tot 1941, nu geheel online bekijken.

Veel oude kranten zijn gedrukt op dun, zuur papier en worden daardoor in de loop van de tijd broos en kwetsbaar. Ze bevatten echter veel informatie en zijn daardoor interessant voor onderzoekers. Om ervoor te zorgen dat de informatie in de kranten niet verloren gaat, is digitalisering een duurzame oplossing.

In 2013 diende het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) daarom bij Bureau Metamorfoze een verzoek in voor het digitaliseren van de Zutphensche Courant uit de periode 1849 tot 1941. Metamorfoze is een langlopend digitaliseringsproject van de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. In dit nationale programma wordt papieren erfgoed geconserveerd en gedigitaliseerd om het voor het nageslacht te behouden. Het gaat daarbij om archieven van nationaal belang, waarvan de stukken vaak dreigen te ‘vergaan’ door verzuring, waterschade of schade door inkt. Door digitalisering en conservering wordt deze schade zoveel mogelijk beperkt.

Trefwoord

Bureau Metamorfoze honoreerde het verzoek van het RAZ en de Zutphense kranten werden allemaal met een speciaal transport naar Den Haag vervoerd. Helaas liep het digitaliseringsproces door allerlei oorzaken veel vertraging op. Maar het is nu toch echt zover: in totaal 113.635 pagina’s van de Zutphensche Courant zijn digitaal beschikbaar in de website van Delpher. Ze kunnen op trefwoord doorzocht worden, waardoor informatie over een onderwerp heel snel teruggevonden kan worden.

Omdat de KB als nationale bibliotheek van Nederland niet beschikte over een complete serie van de Zutphensche Courant, is besloten de hele gedigitaliseerde serie van originele kranten te schenken aan de KB. De papieren versie is daarom niet meer bij het RAZ te raadplegen. Voor meer informatie: www.erfgoedcentrumzutphen.nl